Vietnam - pohoda v severním Vietnamu - Dračí zátoka s výlety ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 59 990 Kč

Popis


Poloha:

VietnamVietnam je nám ze všech zemí exotické jihovýchodní Asie obrazně i doslova nejblíž. Z našich ulic známe vietnamské večerky, obchůdky, tržnice, restaurace i rychlovývarny otevřené dlouho do noci. Štěbetání Vietnamců v jejich zvláštní řeči, naši vlastní kamarádi z vietnamské menšiny, kterých si mnozí hovoří banánové děti, navenek žlutí, ale uvnitř bílí, cítí se pevnou součástí naší společnosti. Nebo jinak. Vietnam jako náš bratr z dob socializmu, kdy se konali družby socialistických zemí a z dálky tisíce kilometrů k nám přicházeli Vietnamci pracovat, žít a brzy po pádu komunistického režimu také uplatnit svého podnikavého ducha.Ještě jinak. Vietnam jako kulisa nespočetného množství filmů, pár seriálů, tragických i komických, s nevyčerpatelnou tématikou americko – vietnamské války v 60. a 70. letech minulého století.Tohle všechno je ale jen nástin, upoutávka na skutečný, exotický a nesmírně přítažlivý Vietnam. Tak krásné přírodní scenerie, ruch na ulicích, pestrost vůní, chutí a barev nenaleznete nikde jinde. Vietnam je socialistická společnost s nevídaným rozkvětem malého podnikání, doktríny komunistické strany vedle buddhistických, křesťanských i jiných svatostánků, bývalá francouzská Indočína, kde stále můžete prožít vliv dávné nadvlády čínského císařství či mocné khmérské říše. Asijská země se vším, co k tomu patří – cyklorikše na ulicích, maso z bizarních zvířat na talíři, křehké ženy na ulicích prodávající květy a vábivé čerstvé ovoce.Vychutnejte si Vietnam plnými doušky. A když se příště mezi vašimi známými k této zemi stočí řeč, zažijte si ten pocit, když můžete říct “tak tam jsem byl…“.

Program:

1. den:
odlet z ČR.

2. den:
přílet do HANOJE, transfer na ubytování, dle letového řádu případně ještě krátká prohlídka Hanoje, večeře, nocleh.

3. den:
snídaně, celodenní prohlídka HANOJE - nejdříve se přesuneme pěšky k jezeru HOAN KIEM, kde se nalézá většina zajímavých hanojských památek. Začneme prohlídkou královské citadely THANG LONG, která byla zařazena v roce 2010 do seznamu dědictví UNESCO. Odpočineme si v kavárně v proslulé „železniční uličce“, kde vlaky projíždí těsně mezi domy. Odpoledne navštívíme další pamětihodnosti jako je např. Ho Chi Minhovo mauzoleum, PAGODA JEDNOHO SLOUPU, pagoda TRAN QUOC, palác QUAN SU, tzv. palác literatury atd. Všechna místa nejsou od sebe daleko vzdálena, takže není problém je navštívit pěšky. Den zakončíme návštěvou chrámu Nefritové hory NGOC SON na jezeře Hoan Kiem anebo shlédneme velmi zajímavé loutkové vodní představení, která patří mezi kulturní skvosty celého Vietnamu. Večeře a nocleh.

4. den:
po snídani odjedeme na jednu z nejznámějších buddhistických památek severního Vietnamu - THIEN TRU, která leží jen 60 km jižně od Hanoje v pohoří HUONG SON. Dopoledne přijedeme na místo, přesedneme do loďky a poplujeme kolem rýžových polí, asi po hodinové pěší procházce (lze zkrátit lanovkou) dojdeme k buddhistickému poutnímu místu plnému paláců a jeskyní. Nejposvátnější místo je velká jeskyně HUONG TICH a Voňavá pagoda (Perfume pagoda). Po nasátí atmosféry nádherného buddhistického místa, které patří mezi perly severního Vietnamu, ještě navštívíme místní restauraci na oběd a poté si prohlédneme pagodu THIEN TRU. Pak nasedneme na loďku a čeká nás cesta do Hanoje. Večeře a nocleh.

5. den:
snídaně, odjezd mikrobusem v ranních hodinách na 2denní výlet do "dračí" zátoky HA LONG. Po příjezdu do zátoky a po uvítacím drinku, kdy nám bude vysvětlen plán cesty, se již vydáme na tuto skvělou plavbu. Nejdříve se posilníme obědem na palubě (podávají se především mořské plody) a poté nás již čeká projížďka kolem největších a nejzajímavějších ostrovů. Poté v případě vašeho zájmu přestoupíme na kajaky, kterými se dostaneme do "britské" jeskyně (program na lodi se může měnit dle aktuálního jízdního řádu). Zpět na loď, kde bude podávána večeře - grilování (ryby), nocleh na lodi (plně vybavené kajuty se soc. zařízením, klimatizací).

6. den:
snídaně, oběd (nebo obědový balíček) a přejezd do přístavu, kde na nás bude čekat loď, která nás doveze do přístavu na ostrov Cat Ba. Přesuneme se do hotelu, kde budeme ubytováni (4denní pobyt). Večeře, nocleh.

7. den:
snídaně, volný den. Můžete se koupat v moři nebo se podívat do malého přístavu, popřípadě se věnovat vodním sportům, které se nabízejí přímo v hotelu. Kdo nechce zahálet, může si fakultativně půjčit skútr a poznat ostrov CAT BA nebo si prohlédnout starou vojenskou pevnost tyčící se nad městem. Večeře, nocleh.

8. den:
snídaně. Na půjčených motorkách nebo auty se vydáme do národního parku, pěšky pralesem na vyhlídku NUI BAI THO, odkud je nejhezčí výhled na zátoku Ha Long s jeho stovkami krasových ostrůvků. Celkem jich je zde 1 969, malých či větších, obydlených či neobydlených. Projdeme si krasovou jeskyni HANG TRUNG TRANG a také jeskynní nemocnici HAN QUAN Y, která byla postavena v letech 1963-1965 a sehrála svoji roli i ve válce s Amerikou. Prohlédneme si pokoje, operační sál a místní kino.. Odpoledne ještě možnost koupání v moři, večeře, nocleh.

9. den:
snídaně, celý den opět strávíme na ostrově. Odpoledne fakultativně projížďka lodí po zátoce LAN HA, která je mnohými považována za ještě krásnější než sousední HA LONG. Můžeme zde mj. obdivovat domky místních rybářů na vorech, využít projížďky na kajaku a koupání v moři na odlehlých romantických plážích. Večeře, nocleh.

10. den:
po snídani se přesuneme do přístavu – mikrobusem do NINH BINH, které je hlavním městem stejnojmenné provincie. Leží 100 km jižně od Hanoje v deltě Červené řeky, nedaleko slavné krasové scenérie Tam Coc. Ubytujeme se v typickém penzionu přímo v neuvěřitelné skalnaté krajině, večeře a nocleh.

11. den:
po snídani odjedeme mikrobusem na celodenní prohlídku oblasti. Celé dopoledne strávíme v největším budhistickém komplexu celé JV Asie BAI DINH s milionem soch Budhy, jeskynními chrámy, vysokou stůpou, odkud je kruhový výhled po chrámovém komplexu i širokém okolí. Odpoledne navštívíme jedno z nejzajímavějších míst v oblasti - HOA LU, které bylo v letech 968-1009 hlavním městem Vietnamu. Vrcholem dne bude projížďka loďkami po soustavě jeskynních řek velkolepého ekosystému TRANG AN SCENIC LANDSCAPE COMPLEX, který je místem světového kulturního dědictví UNESCO a je zapsán jako přírodní a kulturní majetek země. Odjezd na ubytování, večeře, nocleh.

12. den:
snídaně, dopoledne projížďka po řece NGO DONG - projedeme tři jeskyně, z nichž největší HANG CA měří 127 m, druhá HANG GIUA 70 m a třetí HANG CUOI 40 m. Během plavby lodí narazíme na plovoucí trhy na lodích, kde vám budou nabízeny různé nápoje a potraviny. Řeka je zaříznuta do rýžových polí a plavba patří určitě mezi nejsilnější zážitky z oblasti severního Vietnamu. Odpoledne si můžeme fakultativně zapůjčit kola a projet se v nížině mezi kopci a rýžovými poli této nádherné krasové krajiny. Postupně si prohlédneme jeskynní pagodu BICH DONG, která je významným poutním místem Vietnamu, templ LINH COC a projížďku na kole zakončíme v jedné z místních „jeskynních restaurací“. Večeře, poslední nocleh.

13. den:
snídaně, dopolední návštěva paláce HANG MUA, ležícího na skalách, odkud je krásný pohled do okolí. Odpoledne odjezd mikrobusem do HANOJE, odlet zpět do ČR.

14. den:
přílet do Prahy.

Fotogalerie