Turecká skládanka ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 17 004 Kč

Popis

Turecký večer - cca 34 EUR/os.
Ukázka rotujících dervišů - cena cca 16 EUR/os.
Let balónem - cca od 260 do 330 EUR/os.
Hammam - cca 35 EUR/os.
Obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide.
Základní cena zahrnuje: přelet charterovým letadlem, letištní taxy, ubytování (7 nocí nebo za příplatek 14 nocí), transfery klimatizovaným autokarem nebo autobusem, stravování: během poznávací části -  snídaně a večeře nebo obědy dle programu, stravování: během pobytové části - jak je v popisu hotelů, turistický program (viz níže), služby polského průvodce a delegáta během pobytu, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, spropitné, služby místního průvodce, rezervační poplatky do navštívených objektů, služby pro skupinu v systému TGS. Orientační náklady na účast v programu - cca 202 EUR/os. (platí se průvodci jako balíček). Nezahrnuje další jídla (10-13EUR/1 pokrm) a nápoje, jiné osobní výdaje a turecké vízum.

Důležité! Přečtěte si aktuální Covid podmínky vstupu do země.

Název zájezdu v polském jazyce: Turecka Układanka
Kód zájezdu: TDU

Upozornění! Výše uvedené ceny víz a poplatky za balíček účasti v programu jsou uvedeny ke dni 24.08.2022 a mohou se změnit.

Od 26.4.2019 přestaly platit v Turecku bankovky o nominální hodnotě 500 EUR. Z tohoto důvodu mějte prosím na paměti, že touto bankovkou nebude možné platit průvodci fakultativní výlety.
Pamukkale a termální prameny, Konya - mystický řád dervišů, fascinující Kappadokie, jeskyně Tinaztepe Cavern - podzemní zázrak, Myra a sv. Mikuláš, Antalya - neobvyklá metropole, pro zájemce další týden pobytu ve městě Marmaris, Fethyie nebo okolí

Den 1
Sraz u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla na jednotlivých letištích. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Odlet do Dalamanu. Po příletu setkání s průvodcem a transfer do hotelu v okolí Dalamanu a Fethiye. Volný čas. (Trasa cca 40 km) 
Upozornění! Klienti, kteří přiletí pozdě večer, nemají v tento den večeři, místo toho dostávají balíčky s jídlem. 

Den 2
Po snídani odjezd ve směru Pamukkale, zvaného díky své barvě Bavlněným hradem. Je to jedinečná kaskáda bílých vápencových teras a přírodních jezírek. Toto místo bylo známé již ve starověku díky svým léčivým, horkým pramenům. Pro zájemce možnost koupání v bazénu Kleopatry (za poplatek cca 100 TL). Následně se vydáme na procházku do nedalekého antického města Hierapolis, které má jednu z největších nekropolí starověké Anatolie. Po prohlídce přejezd do Konyi. Večeře a přenocování v hotelu. (Trasa cca 610 km)

Den 3
Po snídani navštívíme Mevlana Tekkesi, nejvýznamnější památku Konye, která je domovem mystického „Řádu rotujících dervišů“. Bratrství založil mudrc povolaný stoupenci Mevlany neboli našeho Pána. Po prohlídce přejezd do oblasti kouzelné krajiny, čili Kappadokie. Zastavíme se obdivovat malebná panoramata a pořizovat úžasné fotografie. Bude také možnost zakoupit originální keramiku, slavné kožené výrobky a turecké sladkosti. Uvidíme také místo, kde se první křesťané schovávali před útoky svých pronásledovatelů, tzn. podzemní město Saratli. Jeho obyvatelé v měkkém vulkanickém tufu vyhloubili úžasnou síť chodeb, stájí, ložnic, kuchyní a větracích šachet zajišťujících správnou cirkulaci vzduchu a konstantní teplotu, a to vše pod povrchem země! Večeře a přenocování v hotelu v Kappadokii. Pro zájemce možnost odpočinku a využití ošetření v tradiční turecké lázni (za příplatek cca 35 EUR). (Trasa cca 280 km)

Den 4
Před snídaní pro zájemce možnost letu balónem nad Kappadokií (za poplatek cca 330 EUR, na potvrzení) nebo projížďka džípy v Kappadokii při východu slunce (za poplatek cca 55 EUR/os.). Po snídani další prohlídka úžasných skalních útvarů, podzemních měst a kostelů, kterými je Kappadokie proslulá. Uvidíme soubor svatyní ve skanzenu Göreme (zapsaných na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO). Navštívíme také pevnost Uchisar vytesanou ve skále tyčící se nad Údolím holubů. Po večeři pro zájemce orientální turecký večer (za poplatek cca 34 EUR/os.) a/nebo ukázka rotujících dervišů (za poplatek cca 16 EUR/os.). Večeře, turecký večer a přenocování na území Kappadokie. (Trasa cca 70 km)

Den 5
Po snídani odjezd ve směru Antalye. Cestou navštívíme Sultanhani - seldžucký karavanseráj ze 13. století. Zastavíme se také u jeskyně Tinaztepe - zvané „podzemním zázrakem“. Následně pojedeme do Perge, kde navštívíme nejdůležitější město starověké Pamfýlie, které bylo rodištěm slavného matematika a astronoma - Apollónia. V 1. a 2. století patřilo Perge k nejkrásnějším městům Malé Asie, zatímco v 5. století bylo již sídlem biskupa (křesťanství v Perge bylo rozšířeno díky návštěvě sv. Pavla). Konec tohoto důležitého starobylého městského centra přišel docela rychle s arabskými invazemi v 8. století. Po prohlídce přejezd do Antalye. Ubytování v hotelu a večeře. (Trasa cca 550 km)

Den 6
Po snídani se vydáme na celodenní prohlídku Antalye - téměř milionové metropole malebně ležící u Středozemního moře a obklopené majestátním pohořím Taurus. Město leží na smluvní hranici mezi historickými zeměmi - Lýkii na západě a Pamfýlii na východě. Prohlídku Antalye začneme návštěvou okouzlujícího přístavu, ze kterého se vydáme na dvouhodinovou plavbu po zálivu. Z paluby lodi uvidíme úchvatný vodopád Düden, jehož kaskády padají z výšky 40 metrů přímo do Středozemního moře. V Antalyi si také budeme moci koupit slavné turecké šperky. Navštívíme rovněž Archeologické muzeum a projdeme slavnou Hadriánovou bránou, která byla ve starověku jedinou cestou vedoucí do města. Dále se projdeme půvabnými uličkami nejstarší části Antalye - čtvrtí Kaleici, plnou magických zákoutí a památek. Večeře a přenocování v Antalyi. (Trasa cca 70 km)
 
Den 7
Po snídani přejezd do Patary - přístavního centra staré Lýkie, kdysi proslulé díky chrámu a Apollónově věštírně a později jako rodiště sv. Mikuláše, který se stal biskupem sousední Myry (dnes Demre). V Pataře uvidíme vítězný oblouk, pohřebiště s četnými lýkijskými hrobkami, lázně, baziliku a divadlo. V Demre se nachází kostel sv. Mikuláše (19. století), v jehož zdech byly objeveny zdi kostela ze 4. století s pohřební kryptou a v ní poškozený sarkofág, v němž původně ležely ostatky světce. Vydáme se také do města Kaş (volný čas), jehož kouzlo spočívá v klidné a uvolněné atmosféře. Odtud se vydáme k malebné soutěsce Saklikent, druhé největší v Evropě (cca 18 km dlouhé, na 300 m hluboké), na jejímž dně protéká bystrý potok. Procházka v ledové vodě turistickou stezkou (cca 3 km dlouhá, volný čas cca 1-1,5 hod.) bude skvělou příležitostí nejen k ochlazení po dni stráveném prohlídkami, ale také k obdivování nádherných výhledů a neobvyklých skalních útvarů, kterými je soutěska obklopena. Upozornění! Na výlet do soutěsky je vhodné si vzít obuv pro chůzi ve vodě a oděv na převlečení. Večeře a přenocování v hotelu v okolí Fethiye. (Trasa cca 380 km)
 
Den 8
Po snídani vystěhování z hotelu. Následně transfery:
- pro klienty zůstávající na druhý týden pobytu - přejezd do vybraného hotelu v Marmaris, Fethyi nebo okolí, pobyt ve dnech 8-14 a 15. den odlet do Polska. 
- pro klienty, kteří se vracejí do Polska - transfer na letiště a návrat do Polska.

Upozornění k programu
- Pro některé může být zájezd vyčerpávající. Denní přejezdy autobusem se budou pohybovat v rozmezí od minimálně 90 až do více jak 600 km. Odjezdy z hotelů jsou organizovány velmi brzy ráno.
- Vystěhování z hotelů do 10:00 hodiny bez ohledu na dobu ubytování.
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno či obráceno.
- V prvních dnech významných náboženských svátků (Kurban Bayrami, Ramazan Bayrami) mohou být některá muzea a náboženská místa pro návštěvníky uzavřena.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.
Občané ČR cestující do Turecké republiky musí mít cestovní doklad platný ještě minimálně 150 dnů od data vstupu na území Turecké republiky.
Hlavní turistická sezóna v Turecku obvykle trvá od 1.6. do 30.9.
Občané ČR cestující do Turecké republiky musí mít cestovní doklad platný ještě minimálně 150 dnů od data vstupu na území Turecké republiky.


Ubytování:

Popis - Poloha Hotele*** - skromné, nacházející se obvykle mimo center měst (7 nocí: Dalaman - 1, Konya - 1, Kappadokie - 2, Antalya - 2, Fethiye-1). Pokoje Dvoulůžkové (možnost přistýlky), všechny s klimatizací (hotely v Kappadokii bez klimatizace) a koupelnou. Vybavení Restaurace a bar. Strava Kontinentální snídaně formou bufetu a večeře (bufet nebo sety podávané ke stolům). Nápoje k večeřím za příplatek. Místní kategorie *** Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Fotogalerie