Zemí habešského císaře 

Dejte vědět svým přátelům:

od 66 630 Kč

Popis

Velkolepé paláce císaře Fasilida v Gondaru
Vodopády Tis Isat na Modrém Nilu
Legendární komplex křesťanských skalních chrámů v Lalibele
Ženy kmene Mursi s ozdobným hliněným talířkem v dolním rtu

Program:

1. - 2. den
odlet z Prahy do Addis Abeby, odpočinek na hotelu, minibusem se vydáme na cestu k domorodým kmenům a za přírodou etiopského jihu, cestou zastávka u některého z kráterových jezer Debre Zeit

3. den
vydáme se směrem do údolí řeky Omo, projedeme centra zdejších kultur až do Turmi, oblasti obývané kmenem Hamarů, zavítáme do vesnice Hamarů, kteří si tradičně zdobí hlinkou těla i vlasy spletené do rafinovaných účesů

4. den
dojezd až k řece Omo do Omorate - plavba člunem či vydlabanou kanoí přes řeku (povinná), setkání s kmenem Desanech, přejezd do Jinky na území národa Ari, pastevců dobytka, na jihu snad i uvidíme úly zavěšené v korunách akácií, v případě tržního dne v některé z vesnic možnost setkání s příslušníky kmenů Banna či Tsamay v tradičních oděvech 

5. den
NP Mago - „zlatý hřeb“ etiopského jihu s vesnicemi kmene Mursi, jehož ženy si „zdobí“ spodní ret destičkou z pálené hlíny, prohlídka bydlení na úrovni doby kamenné, cestou národním parkem šance na trpasličí antilopy dikdik, prasata bradavičnatá, paviány, už cestou obvykle potkáváme muže s kalašnikovy, v případě dostatku času v podvečer individuální návštěva etnografického muzea v Jince

6. - 8. den
jízda přes Dinsho do Goba (2600 m), NP Bale Mountains – v oboře u brány parku se dá chodit pěšky a pozorovat zvířata (paviáni, antilopy včetně endemické nyaly horské, prasata)

9. den
náhorní plošina Sanetti - v případě štěstí uvidíme endemického vlčka etiopského (zatím byla možnost vždy pozorovat), porosty lobélií, cestou po náhorní planině s výhledy na Mt. Tullu Dimtu (4389 m) - druhá nejvyšší hora Etiopie, Hawassa

10. den
přejezd malebnou horskou a venkovskou krajinou přes Dekebora, Sologiorgis a Mintamir směr Debre Birhan

11. den
časně ráno odjedeme minibusem na sever do Weldiya - hory, velbloudi, endemičtí paviáni, dželada

12. - 13. den
přejedeme do odlehlé, legendami opředené Lalibely, „etiopské Petry“ s komplexy chrámů vytesanými do skály, tajemné chrámové prostory spojují podzemní chodby, navštívíme i skrytou komnatu (žel ženám nepřístupnou), jejíž návštěva prý zajistí „přímou cestu do nebe“, důstojní mniši s berlami, mumie poustevníků, nejkrásnější je křížový chrám věnovaný drakobijci svatému Jiří, Bet Giyorgis

14. den
z Lalibely napříč impozantními skalními věžemi pohoří Lasta do Gondaru

15. den
Gondar s velkolepými paláci císaře Fasilida, architektura středověkých hradů (evropský a osmanský vliv), navštívíme také tzv. Fasilidovu lázeň - místo proslulé každoročními masovými křestními rituály během svátku Timkat (podle některých stavba připomíná malý výřez z kambodžského Angkor Watu), či jeden z historicky a umělecky nejhodnotnějších etiopských kostelů Debre Bihran Selassie, odjezd do Bahir Daru

16. den
výlet lodí ke klášterům na jezeře Tana, ve kterých se údajně skrývala Archa úmluvy, v kostelech staleté fresky, umně zdobené kříže, poplujeme i ke zdrojnici Modrého Nilu, kdysi dráždivé hádance pro všechny zeměpisce, domorodci na jezeře stále ještě používají lodě spletené ze stonků papyru, stejné jako v dobách starověkého Egypta, večerní procházka kolem vodopádů Modrého Nilu - Tis Isat (kvůli vodní elektrárně většinou vodopády nemají dostatek vody, ale krajina i tak stoji za vidění)

17. den
dlouhý přejezd do Addis Abeby, cesta přes monumentální kaňon Modrého Nilu - vzácně k vidění proslulé nosičky vody zdolávají nekonečné serpentiny, i když původní velké džbány z pálené hlíny už většinou nahradily plastové kanystry

18. - 19. den
Addis Abeba - seznámení s městem zvaným „Nová Květina“, bulváry i slumy, vznešené kostely, špičkové Národní muzeum s kopií kostry „pramáti lidského druhu“, slavné Lucy (Australopithecus afarensis, originál starý přes tři miliony let), Etnografické muzeum v někdejším paláci císaře Haile Selassieho, odlet a návrat do ČR                                                                                                                                                      

Fotogalerie