Skotsko, země hradů a vřesu 2021 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 19 890 Kč

PopisUbytování:

Doprava - klimatizovaným zájezdovým autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), vybaveným DVD, trajekt a Eurotunel

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 KčČíslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy ve 21:30 hodin, další nástupní místa Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady, Litomyšl, Vysoké Mýto, Svitavy, Brno a za příplatek 250 Kč Olomouc. Přejezd přes SRN do Holandska

2.den
2. den: AMSTERDAM, dle časových možností krátká prohlídka města, nalodění na loď do NEWCASTLU, noční plavba do Anglie, 4lůžkové kajuty

3.den
3. den: ráno kolem 9 h místního času připlutí, NEWCASTLE, JEDBURGH, krátká prohlídka města s opatstvím a historickým domem Marie Stuartovny, EDINBURGH, hlavní a nejnavštěvovanější město Skotska (UNESCO) s královským hradem s expozicí skotských korunovačních klenotů, "Královská míle" - královská cesta od hradu kolem tří kostelů vč. překrásné katedrály sv. Jiljí, jejíž prolamovaná věž je podpírána korunou obloukovitých pilířů, dlážděné uličky a domy z 18. století

4.den
4. den: cesta oblastí Lowlands, STIRLING, historická brána do oblasti Highlands, krátká prohlídka starého města pod hradem, původní hradby, které nechala vybudovat M. Stuartovna vybudované na obranu před Jindřichem VIII., exteriér ohromujícího hradu Stirling - skvostná ukázka renesanční architektury Skotska, Skotská vysočina - Highlands, typicky skotská krajina, nádherné hory, úzká údolí a návštěva palírny v PITLOCHRY, dobové záznamy praví, že funguje jako farmářská palírna již od r. 1825, ochutnávka, dále prohlídka velkolepého sídla vévody z Atholu Blair Castle - jeden z nejnavštěvovanějších zámků Skotska, odjezd na ostrov Skye, cestou fotozastávka u okouzlujícího hradu Eilean Donan Castle, příjezd na Skye, PORTREE, ubytování a popř. večerní procházka a posezení v hospůdkách s jedinečnou atmosférou ostrovy Skye

5.den
5. den: celodenní výlet po divokém ostrově Skye s mnoha legendami, přejezd kouzelnou neporušenou přírodou s fjordy, soutěskami a vodopády, zastávka u vyhlídky Kilt Rock, vysoké srázné útesy u jezera Loch Mealt, přejezd po východním pobřeží poloostrova Trotternish, lehká turistika v horách okolo skalní jehly Old Man of Storr, nejstarší rodové sídlo Skotska hrad Dunvegan s cennou relikvií Fairy Flag, při příznivém počasí pozorování tuleňů v laguně - žije jich tu asi 300, večer návrat na ubytování do hlavního města ostrova PORTREE s barevnými domy na pobřeží

6.den
6. den: tajuplné, legendami opředené jezero Loch Ness, druhé největší jezero Skotska, malebné městečko FORT AUGUSTUS s krásným výhledem na jezero, unikátní technická památka Kaledonský průplav, údolí Glen Nevis pod nejvyšší horou Britských ostrovů Ben Nevis (1.344 m), zastávky na fotografování, lehká turistika, fakultativně lanovkou ze střediska NEVIS RANGE a výstup k sedlu v údolí Glen Coe, zastávka ve vesničce LUSS, která patří k nejhezčím v kraji, okouzlující výhled na jezero Loch Lomond, přejezd do GLASGOW

7.den
7. den: historicky první vesnice Skotska Gretna Green, známá především z historie "svatbami na útěku", krátká zastávka, Stará kovárna, bílé domečky, malebná oblast Lake District, příroda téměř nedotčená civilizací, tajemný kamenný kruh Caslerigg Stone Circle, zastávka v městečku WINDERMERE u jezera, fakult. okružní plavba lodí po jezeře (cca 6 GBP), přejezd do LIVERPOOLU (UNESCO), dle času krátká prohlídka, ubytování

8.den
8. den: LIVERPOOL, prohlídka města, muzeum Beatles Story, Mathew Street, kde stával slavný Cavern Club v němž The Beatles začínali, největší anglikánská katedrála na světě a zastávka u stadionu FC Liverpool an Anfield Road, vznešená atmosféra starého městského centra STRATFORD upon AVON, rodný dům W. Shakespeara, přejezd k Londýnu, ubytování

9.den
9. den: celodenní pobyt v LONDÝNĚ, prohlídka centra s proslulými památkami, navečer přejezd na pevninu trajektem nebo Eurotunelem, přejezd přes FR a SRN

10.den
10. den: návrat do Prahy v odpoledních hodinách CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Fotogalerie