Pohodový týden - Velká Británie - Pobřeží a národní parky Yorkshiru ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 44 490 Kč

Popis


Poloha:

Ostrovní stát Spojené království Velké Británie a Severního Irska je oblíbeným turistickým cílem. V minulosti zemi obývali Keltové, kteří tu zanechali záhadné menhiry, nejznámější jsou megality ve Stonehenge a v Avebury. V Severním Irsku je fascinující kolonáda obřích balvanů - Cesta obrů. Mezi 1. a 5. st. zem ovládli Římané, po nichž tu zůstalo do dnešní doby opevnění, tzv. Hadriánův val, a římské termální lázně Bath. Hlavní město Londýn je klenotnicí světového dědictví UNESCO - Westminsterský palác a Tower, Greenwichský přístav. Ve Velké Británii jsou nejen krásné památky, ale i rozmanité přírodní oblasti, které můžete navštívit s CK Poznání na kolách, nebo pěšky - nádherný NP Killarney, vřesoviště v NP Connemara, nebo legendární jezero Loch Ness.

Program:

1. den:
odlet z Prahy do severní ANGLIE. Z letiště odjezd do místa ubytování. Posezení v typické hospůdce, seznámení skupiny.

2. den:
snídaně, přejezd k okraji národního parku YORKSHIRE DALES NATIONAL PARK. Zastávka v malém městě RIPON v anglickém hrabství North Yorkshire. Nejzajímavější stavbou je katedrální kostel Sv.Petra a Sv.Wilfrieda též nazývaný riponskou katedrálou. Především gotické západní průčelí v raně anglickém slohu nás může uchvátit. Procházka kolem říčky Skell v údolí královského parku Studley. Prohlídka kláštera FOUNTAINS ABBEY, pozůstatky jednoho z nejstarších a největších anglických klášterů řádu cisterciáků byly pro svou krásu a polohu zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO. Odjezd do místa ubytování (5x na jednom místě). Seznámení s prostředím, večeře.

3. den:
snídaně, prohlídka bývalého "hlavního města severní Anglie" YORKU, založeného Římany v roce 71. Procházka po starobylých hradbách s vyhlídkami na domovní zákoutí, zahrady i katedrálu. Prohlédneme si impozantní fasády minstru – velechrámu, pro zájemce prohlídka jeho interiéru. Možnost návštěvy železničního muzea National Railway Museum. Úzkými uličkami dojdeme k té nejznámější, The Shambles, se starými hrázděnými domy a předsunutými horními patry. Posezení v některé z čajoven nebo rázovitých hospůdek. Nepřeberné množství obchůdků se suvenýry. Návrat do místa ubytování. Večeře.

4. den:
snídaně, dnes se vydáme do volné krajiny, pěkný přechod v CLEVELAND HILLS, v malebné krajině s dalekými výhledy. Kopce leží uvnitř národního parku NORTH YORK MOORS NATIONAL PARK a naše túra je tou nejhezčí v tomto parku na dálkové trase Coast to Coast. Nejprve míjíme pozůstatky MOUNT GRACE PRIORY, jednoho z mála kartuziánských opatství v zemi. Vystoupáme na BEACON HILL, i když leží v nadmořské výšce pouhých 305 m.n.m, je nádherným vyhlídkovým bodem. Na CARLTON MOOR přejdeme kolem rozjezdové dráhy pro lehká letadla. Uvidíme pravěké hrobky a kamenné formace Wainstones. Cca 12 km přechod si můžeme prodloužit na 18 km (převýšení 780m, 6hod) a skončit v CLAY TOP BANK na silnici z Helmsley do Stokesey. Návrat do místa ubytování. Večeře.

5. den:
snídaně, procházka přístavním městečkem WHITBY, kde se konal důležitý církevní synod v roce 664. Kapitán Cook se zde vyučil námořnickému umění. V Bram Stokerově románu Drákula podivné zvíře, podobající se obrovskému psu, vybíhá z výběžku a stoupá po 199 schodech k ruinám opatství Whitby Abbey. Prohlídka opatství. Přejezd po pobřeží přes Scarborough do FLAMBOROUGH HEADLAND HERITAGE COAST s plážemi, nejvyššími křídovými útesy v severní Anglii a vyhlídkovými plošinami k pozorování mořských ptáků, mimo jiné jedinou pevninskou kolonií terejů. Procházka po plážích i po pobřeží. Návrat do místa ubytování. Večeře.

6. den:
snídaně, putování za vesnickými kostelíky v oblasti EAST RIDING OF YORKSHIRE nás zavede do malých vesniček nebo osad, jmenujme například NORTH GRIMSTON, LANGTOFF, KITKBURN, COWLAM, často na konci úzkých silniček a cest s kostelem s nádhernými anglosaskými nebo normanskými artefakty. Ve jmenovaných kostelích normanské křtitelnice opravdu stojí za vidění. Pěší procházka k opuštěné vesnici ve vřesovištích WHARRAM PERCY DESERTED MEDIEVAL VILLAGE. Návrat do místa ubytování, večeře.

7. den:
snídaně, přejezd na letiště, v případě dostatku času podle letového řádu zastávky na zajímavých místech, odlet do ČR.

Fotogalerie