Londýn a královský Windsor letecky 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 13 590 Kč

PopisUbytování:

Doprava - letecky Praha-Londýn-Praha a po Anglii autobusem. V ceně je přeprava 2 menších - kabinových zavazadel: jednoho malého příručního a jednoho do 10 kg, další nebo větší/ těžší zavazadla za příplatek.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odlet z Prahy do LONDÝNA, transfer do hotelu, první seznámení s městem, Londýnské oko, přes Westminter Bridge k budově Parlamentu s věží Big Ben, kolem opatství Westminster Abbey (UNESCO) do vládní čtvrti Whitehall, kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guard, Trafalgar Square, turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona

2.den
2. den: místní dopravou do centra, druhá část prohlídky: West End, Leicester Square, Čínská čtvrť a Picadilly Circus, dále Green Park, Buckinghamský palác a Covent Garden, odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka, Britského muzea či jiné muzejní nebo galerijní instituce, večer prohlídka majestátní Albertopole, procházka kolem Royal Albert Hall, Royal College of Music, Imperial College of London až k muzejnímu trojúhelníku (Přírodopisné muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum)

3.den
3. den: fakultativně WINDSOR, procházka městečkem, viktoriánské nádraží, radnice (dílo Ch. Wrena), královský zámek Windsor, nejstarší nepřetržitě obývaná královská rezidence, odpoledne návrat do Londýna katedrála sv. Pavla, osobní volno, nebo dle zájmu další část prohlídky s průvodcem, variantně celý den individuální volno ve městě

4.den
4. den: dokončení prohlídky LONDÝNA, pevnost Tower of London (UNESCO), kde jsou uloženy korunovační klenoty, fakultativně bitevní loď Belfast, nejstarší londýnské části City a Southwark, most Millenium Bridge, přesun do GREENWICHE, kolem lodi Cutty Sark a areálu Old Royal Naval College, do slavného parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO), na závěr Královská observatoř s jedinečným panoramatickým výhledem na Londýn, indiv. Oxford Street, nákupy, osobní volno

5.den
5. den: transfer na letiště a odlet do ČR dle aktuálního letového řádu CK si vyhrazuje právo drobných úprav programu vzhledem k počasí a aktuálním dopravním podmínkám v Londýně.

Fotogalerie