Pohodový týden v Alpách - Švýcarsko - Švýcarské lahůdky – Pilatus, Titlis a hote ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 29 990 Kč

PopisUbytování:

Ubytování: - ***hotel.

Program:

1. den:
odjezd v nočních hodinách z ČR do Švýcarska.

2. den:
příjezd do města EINSIEDELN – návštěva největšího poutního místa celého Švýcarska s barokním komplexem benediktýnského kláštera, který skrývá skvost v podobě opatského kostela se dvěmi věžemi. Po prohlídce tohoto výjimečného místa přejeme již na náš secesní hotel, kde se ubytujeme a po krátké prohlídce fantastického okolí nás čeká již večeře.

3. den:
snídaně, odjezd busem do údolí MELCHTAL, výjezd lanovkou k jezeru MELCHSEE (1 900 m) základní varianta (2,5 z 5; 7 hod., ↑320 m, ↓410 m): fantastická jezerní túra kolem jezer MELCHSEE (1 890 m), TANNENSEE (1980 m), ENGSTLENSEE (1 900 m) až k jezeru TRÜBSEE (1 785 m). Po cestě překonáme průsmyk JOCHPASS (2 200 m), který si lze ulehčit výjezdem lanovkou místo strmého výstupu. Od jezera Trübsee ještě vyjedeme otáčivou kabinou na vrchol TITLIS (3 000 m). Zde najdete i nejvýše položený vysutý most v Evropě TITLIS Cliff Walk, který spojuje komplex horní stanice lanovky Titlis Rotair s horní stanicí lanovky Ice Flyer. Sjezd dolů do ENGELBERGU a odjezd do hotelu. Lehčí varianta: naším autobusem až do ENGELBERGU, výjezd lanovkou na TITLIS a zpět, prohlídka Engelbergu s „klášterní sýrárnou“. Večeře.

4. den:
snídaně, odjezd busem do ALPNACHSTADU, výjezd nejstrmější zubačkou světa na ikonickou horu PILATUS (2 118 m). Nahoře očekávejte neuvěřitelné výhledy na Lucernské jezero a švýcarské Alpy. Navštívíme všechny známé vyhlídky Esel, Oberhaupt, Chriesiloch nebo Tomlishorn. Nakonec si projdeme i galerii vytesanou do skály. Sjezd kabinkou do LUZERNU, procházka Luzernem až k přístavišti, kde přestoupíme na loď a po jezeře VIERWALDSTÄTTERSEE zpět do ALPNACHSTADU, odkud pojedeme naším busem až do hotelu. Téměř povinná návštěva ikonické hory s opravdu jedinečným výhledem ve vás zanechá jen ty nejlepší pocity. Večeře.

5. den:
snídaně, odjezd naším busem do REICHENBACHU, výjezd historickou dráhou ke světoznámým vodopádům, kde údajně zahynul Sherlock Holmes. Zpět přes nádherné výhledy na tyto vodopády do údolí, kde přejdeme jen za cca 30 minut na prohlídku báječné soutěsky AARESCHLUCHT, kterou vytvořila řeka AARE. Jedná se o 180 metrů hlubokou rokli, které se táhne v celkové délce 1,4 kilometru. V nejužším místě je široká pouhý jeden metr. Po prohlídce již odjezd na hotel, večeře.

6. den:
snídaně. Odjezd naším busem do STANS, výjezd lanovkou CABRIO (možnost přepravy na horní otevřené kabině) na STANSERHORN (1 820 m). Základní varianta varianta (2,5 z 5, 5 hod., ↑200 m, ↓680 m): od lanovky až na vrchol (1 898 m), odkud je báječný kruhový výhled, pokračujeme přes CHRINNEN (1 718 m) a po cestě HOLZWANG až k horní stanici OBERALP (1 310 m), sjezd lanovkou do WOLFENSCHIESSENU, odkud odjedeme naším busem do hotelu. Lehčí varianta: (2 z 5, 7 hod., ↑200 m, ↓370 m): stejná, ale kratší túra k horní stanici lanovky v GUMMENALPU (1 520 m), sjezd do DALLENWILU, a odjezd s první skupinou na hotel, večeře.

7. den:
snídaně a odjezd do ČR. Příjezd do ČR ve večerních hodinách.

Fotogalerie