Srbsko a jižní Maďarsko 

Dejte vědět svým přátelům:

od 6 790 Kč

Popis


Doprava: Autobusem
Cena nezahrnuje: vstupy cca 40€; komplexní pojištění á 198,-Kč; 1L pokoj á 1.990,-Kč; 3x večeře 820,-Kč.


Ubytování:

Popis - Szeged - Subotica - Novi Sad - Sremska Mitrovica - Smederevo - Bělehrad - Mohacs

Ubytování - hotel, penzion

Program:

Program
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách, směr Slovensko, Maďarsko. SZEGED - čtvrté největší maďarské město, kterému se také říká "Město slunečního svitu“. Mezi památky Szegedu patří Votivní kostel, Dimitrova věž, Nová synagoga, Brána hrdinů, … Ubytování, nocleh. 2. den: Snídaně. Odjezd do SUBOTICE - moderní město na severu Srbska, dýchne zde na Vás doba Marie Terezie i středoevropská moderní atmosféra. NOVI SAD – druhé největší město Srbska, kde uvidíte například Petrovaradínskou pevnost, staré centrum,... Přejezd na ubytování, nocleh. 3. den: Snídaně. SREMSKI KARLOVCI – unikátní barokní centrum, kaple Míru. Přejezd národním parkem Fruška Gora do bývalé antické metropole SIRMIUM – dnes SREMSKA MITROVICA. Podle legendy zde byl roku 306 popraven křesťanský mučedník Demetrios ze Soluně. Dochovalo se zde mnoho památek ze starověku. Ubytování, nocleh. 4. den: Snídaně. SMEDEREVO – na břehu Dunaje, Smederevská pevnost - jedna z největších v Evropě, dnes tvoří jedinečnou kulisu mnoha hudebním a divadelním představením. BĚLEHRAD – prohlídka hlavního města Srbska na soutoku řeky Dunaj a Sáva. Uvidíte například velkolepý chrám sv. Sávy (největší pravoslavný chrám na Balkáně), Národní muzeum, Národní divadlo, kostel sv. Marka (zde jsou uloženy ostatky cara Štěpána Dušana Silného), Kalemegdan (rozlehlá středověká pevnost s parkem a vojenským muzeem). Odjezd do Maďarska. Dle časových možností krátká zastávka u MOHACSE – zde se konala slavná bitva. Večer odjezd do ČR. 5. den: Příjezd do ČR v ranních (dopoledních) hodinách.

Fotogalerie