Španělsko - Svatojakubská cesta 

Dejte vědět svým přátelům:

od 25 990 Kč

Popis


Poloha:

PyrenejeTvoří přírodní hranici mezi kontinentální Evropou a Iberským poloostrovem. Z geologického hlediska vznikaly postupně. Nejstarší část žulového původu je z doby před 500 a 220 miliony let. Dnešní podobu formovalo tzv.alpínské vrásnění před 35 miliony let, ale pohyb ledovců, silných až několik stovek metrů a eroze. Mladší horniny jsou především z vápenece, v menší míře také pískovec a břidlice. Celkově jsou 450 km dlouhé. Rozdělují se na Západní, Centrální a Východní Pyreneje, které jsou součást regionu Languedoc-Roussillonu.Nejvyšší vrcholy nad 3 tisíce metrů jsou v centrální části. Celá oblast je nesmírně bohatá na hluboká údolí s horskými potoky, říčkami, sytě zelené pastviny, romantická ledovcová jezera a vodopády. Na některých svazích se zachovaly menší ledovce nebo ledovcové kary. Na obou stranách hor vznikly k ochraně přírody národní parky i přírodní rezervace. Různorodé klimatické podmínky, geologické materiály, ale i různá orientace horských hřebenů a údolí mají za následek mimořádnou rozmanitost flóry, podle nadmořské výšky. Mnohá údolí i úbočí jsou hustě zalesněna. Rostou zde jak jehličnaté, tak listnaté stromy. Hory oplývají i bohatstvím zvěře. Nejslavnějšími v 19.stol. byli medvědi hnědí, kteří postupně vymizeli spolu s kácením lesů, znovu byli vysazeni v posledních desetiletích.


Ubytování:

Ubytování: - 7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím).

Program:

1. den:
přílet do Madridu. Přejezd na ubytování.

2. den:
návštěva města BURGOS - významné historické město (kdysi hlavní město Kastilie, jen několik kilometrů odtud se narodil slavný El Cid) se skvostnou gotickou katedrálou (UNESCO) a dalšími nádhernými památkami. Klášter Frómista - jedna z nejvýznamnějších zastávek na Svatojakubské cestě (UNESCO) s kostelem sv. Martina z Tours.

3. den:
prohlídka města LEÓN - starobylé město s náměstím Plaza Mayor ze 17. stol. a katedrálou, označovanou „leónská kráska“, z 12. stol., která má nejkrásnější gotická okna ze všech kostelů na Svatojakubské cestě. ASTORGA - město na francouzské trase Svatojakubské cesty se středověkými hradbami i mohutnou gotickou katedrálou.

4. den:
ráno příjemná procházka poutní cestou přes starý krásný most a vesničku s kostelíkem. Kolem poledne malebná PONFERRADA - poslední zastávka na francouzské trase Svatojakubské cesty před Santiagem, stará čtvrť s majestátním templářským hradem z 12. stol. Procházka městem po Svatojakubské cestě, kde je krásná katedrála, Plaza Mayor, zajímavá muzea. Odpoledne přejezd do krásné zelené oblasti Galície. Výlet na jeden z nejvyšších, ale i nejzajímavějších bodů na Svatojakubské cestě - keltská vesnička s kamennými domky O’CEBREIRO, místo, které je opředeno řadou legend. Za výstup jsou poutníci odměněni pěkným výhledem na rozmanitou krajinu.

5. den:
ráno odjezd na kopec MONTE DO GOZO, kde je poslední poutní kostelík sv. Martina před Santiagem. Odtud poutní cesta (cca 5 km) až ke katedrále do Santiaga. Prohlídka SANTIAGA DE COMPOSTELA (UNESCO) - ve středověku nejnavštěvovanější poutní místo po Římu, ke kterému z různých částí Evropy míří několik tras Svatojakubské cesty. Zdejší mohutná katedrála je architektonickým skvostem, postaveným nad hrobem apoštola Jakuba Většího. Celé historické jádro Santiaga je naplněné starobylými stavbami, které zaujmou každého návštěvníka. V poledne možnost návštěvy mše pro poutníky, odpoledne projížďka vláčkem po městě a okolí, při které je vidět všechny konventy, školy a kostely Santiaga.

6. den:
výlet na konec světa MYS FINISTERRE - malebnou nejzápadnější část, kam někteří poutníci dochází i ze symbolického hlediska („konec světa - dál už to nejde“). Panoramatická cesta kolem pobřeží, malebné rybářské vesničky, v zátokách sádky na kultivaci slávek a svatojakubských mušlí. Zastávka v rybářské vesničce MUROS, promenáda u přístavu. Odpoledne procházka ve vesničce FISTERRA kolem originálních sípek na obilí HORREO a návštěva dlouhé pláže Playa Langosteira plné mušlí, burza ryb.

7. den:
delší přejezd do Ávily. ÁVILA (UNESCO) - přezdívaná "Město kamenů a svatých", město s úžasným středověkým opevněním a branami, mnoha románskými a gotickými kostely, jimž vévodí gotická katedrála. Nocleh.

8. den:
transfer na letiště. Odlet.

Fotogalerie