Královský Madrid, Toledo, Cuenca, perly Kastilie a poklady UNESCO 2022 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 22 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - letecky Praha-Madrid-Praha v ekonomické třídě, pro transfer na hotel a na výlet v den odjezdu a transferu na letiště využíváme mikrobus. Na výlet do Toleda pak očekávejte regionální vlak (v ceně zájezdu),na fakultativní výlet do Avily při dostatečném počtu zájemců zažijete cestu busem (CK si vyhrazuje právo při malém počtu využít místní výletní autobus) a na další místa dle počtu zájemců mikrobusem, vlakem, popř. MHD.Pro individuální přesuny po Madridu doporučujeme MHD, metro a taxi (není v ceně zájezdu, průvodce doporučí slevovou jízdenku). Doporučujeme využít například taxi službu (cca 10 € / osoba) či metro (4,5 € / osoba).

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 15.000 Kč (5.000 Kč/os)

Program:

1.den
1. den: dopoledne odlet s průvodcem z Prahy do MADRIDU, transfer a ubytování v hotelu, MADRID, prohlídka centra města, náměstí Puerta del Sol, pulzující srdce Madridu, symbolická socha medvěda, Královské divadlo, katedrála Almudena na Plaza Oriente, dále po Calle Mayor, Plaza Mayor, úchvatné náměstí, reprezentační domy s balkony, mansardovými okny, ozdobnými věžičkami, jezdecká socha krále Filipa III., večer ochutnávka tapas v "Museo del Jamón" - muzeum šunky

2.den
2. den: výlet do pohoří Sierra de Guadarrama, královské sídlo EL ESCORIAL (UNESCO), prohlídka monumentálního paláce a kláštera Filipa II., královská knihovna s freskami, mramorový královský panteon, nenáročná turistika v pohoří Sierra de Guadarrama, národní park, procházky krásnou přírodou mezi borovicemi, duby, vzácná flóra a fauna, návrat do MADRIDU, možnost návštěvy muzeí například Královský palác: (Palacio Real), největší v západní Evropě nebo fotbalového stadionu Realu Madrid - Santiago Bernabéu

3.den
3. den: MADRID, architektonicky jedinečné vlakové nádraží Atocha (původně G. Eiffel, rekonstrukce Rafael Monea) s tropickou zahradou a jezírkem uprostřed haly a pomník obětem atentátu, celodenní výlet vlakem do TOLEDA (UNESCO), jízda trvá 40 min., prohlídka historického centra, středověké městské opevnění, kamenné křivolaké uličky a náměstí, přepychové paláce a chrámy připomínají soužití tří kultur - křesťanské, židovské a muslimské; brány Alcántara“ a „Bisagra“, náměstí Zocodover, původně dobytčí trh, dominanta města - Alcázar (vojenské muzeum), monumentální katedrála, perla vrcholné gotiky (Goya, El Greco, Velasquez,Tizian), půvabná radnice, kostelíček Santo Tomé - slavné dílo El Greca: Pohřeb hraběte Organze, synagogy a překrásný gotický klášter San Juan de los Reyes (Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský), most sv. Martina (můžete zdolat řeku i zavěšeni na laně!) a návrat do MADRIDU, podvečerní město, možnost individuální večeře

4.den
4. den: celodenní MADRID: Plaza de Cibeles, zelená oáza Retiro Park s jezírkem a sochou Alfonse XII. a Palácio de Cristal (architekt Vélazquez) ze skla, oceli a zrcadel, Paseo del Prado:, třída světoznámých muzeí: Museo del Prado: (největší kolekci španělských mistrů na světě), Museo Reina Sofía: (přehlídka umění 20. století a slavná Picassova Guernica), Museo Thyssen-Bornemisza (osm století výtvarného umění); nebo muzeum koridy Las Ventas; nebo gastronomické zážitky a možnost večeře formou tapas

5.den
5. den: fakultativně celodenní výlet vlakem do Kastilie a Leónu s průvodcem, cesta do města svaté Terezie Ježíšovy ÁVILA (UNESCO), středověký skvost s nejlépe zachovanými hradbami v Evropě (88 věží a katedrála v hradbách, 3 km dlouhá hradební zeď z 11. stol. s devíti branami, původně ochrana před Maury), klášter svaté Terezie*, bazilika, *lehký oběd tapas, SEGOVIA (UNESCO), monumentální katedrála*, dominanta hradu Alcazár* (inspirace pro společnost Walta Disneye), význačný dvouposchoďový římský 700 m dlouhý akvadukt s oblouky, a třeba i specialita selátko na rožni v tržnici San Miguel, návrat večer, MADRID, variantně individuální návštěva muzeí, možnost večeře - tapas v „Museo del Jamon - muzea šunky“.

6.den
6. den: fakultativní výlet do pohoří Serranía de Cuenca, koryta řek Júcar a Huécar, CUENCA, maurské pevnostní město na útesech nad řekou, katedrála, jedna z nejkrásnějších v Evropě (španělská gotika s anglo-německými vlivy), visuté domy, Museo de Arte Abstracto (Chillidi, Tapies), variantně MADRID, individuální program, návštěva muzeí a galerií, možnost návštěvy corridy nebo divadelního představení

7.den
7. den: ALCALÁ DE HENARES (UNESCO), město kultury a vzdělanosti (nejslavnějším rodákem je světoznámý Miguel de Cervantes), centrální náměstí Plaza de Cervantes (Cervantesova socha), Corral de Comedias (jedno z nejstarších fungujících divadel v Evropě), Calle Mayor (po obou stranách náměstí je lemována sloupovím), budovy univerzity - renesanční Colegio de San Ildefonso, katedrála, biskupský palác, dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy odpoledne, přílet večer CK si vyhrazuje právo úprav programu dle letového řádu a počtu zájemců. Výlet Ávila, Segovia se uskuteční při min. 10 -13 platících osobách.

Fotogalerie