Slovinsko - Putování, relaxace a turistika v Julských Alpách 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 12 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - klimatizovaným zájezdovým autobusem, vybaveným DVD, během zastávek prodej nápojůUpozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy ve 21 - 22 h z Prahy (svoz od 6 osob: HK, Pa) a po trase na Br, transfer přes Rakousko do Slovinska

2.den
2. den: Kamnicko-Savinjské Alpy, druhé nejvyšší pohoří Julských Alp, Velika planina, kouzlo horské krajiny (1.800 m), jeden z nejvyšších vodopádů ve Slovinsku (72 m) na bájné řece Savici, ubytování v horách u jezera Bohinj s možností samostatné turistiky, večerní procházka

3.den
3. den: Triglavský národní park: toulky údolím Tamar, PLANICA se sportovním areálem - známé skokanské můstky, pramen řeky Nadiža, turistika v soutěsce Vintgar v Triglavském národním parku, prameny řeky Sávy, turistika, procházka podél Bohinjského jezera a koupání

4.den
4. den: celodenní turistika v Triglavském národním parku: nejprve méně náročná túra nad Černé jezero, odtud možnost návratu, anebo pokračování náročnější trasou do údolí Sedmi Triglavských jezer (převýšení 1.000 m), zdatnější zájemci o výstup na Triglav (nejvyšší horu Slovinska) přespí na horské chatě (vícelůžkové pokoje, cca 40 €)

5.den
5. den: fakultativně celodenní výlet za krásami slovinského pohoří Kras s krajinou vinic a s řadou závrtů, propastí a podzemních prostor, prohlídka Škocjanských jeskyň (UNESCO), jedinečná soustava jedenácti navzájem propojených krápníkových jeskyň s přírodními mosty a zajímavou okolní krajinou, dle času kratší klasická prohlídka jeskyň a propasti, nebo prohlídka rozšířená o cestu podél říčky Reky do podzemí Malou dolinou s pohledem na vodopád Reky pod přírodním mostem, dá se též jít po naučné stezce nad zemí krasovou krajinou s bohatou flórou a faunou, lehká turistika, přejezd do údolí Vipavy, vyhlášeného výrobou vín, ochutnávka specialit - vyhlášená vína, borůvkovice a další dobroty, návrat v podvečer do hotelu, nebo celodenní pobyt u Bohinjského jezera, koupání a relax, individuálně turistika v oblasti, možnost zapůjčení loďky, zájemci o výstup na Triglav: ráno výstup na horu Triglav, cesta zpět do údolí, návrat v podvečer

6.den
6. den: lanovkou na planinu pod horou Vogel (1.922 m), hřebenová túra s výhledem na Bohinjské jezero - různé varianty obtížnosti (možnost až na vrchol Vogel), odpolední relaxace a procházky okolo jezera, variantně samostatné putování vesničkami v blízkosti RIBČEV LAZ nebo celodenní pobyt u jezera, možnost půjčení kol nebo loďky, romantický výlet lodí po Bohinjském jezeře, pro zájemce po večeři společné posezení s gastronomickými pochoutkami a vínem

7.den
7. den: turistická procházka v soutěsce Mostnica, odpoledne lázeňské letovisko BLED s majestátním hradem nad jezerem, plavba po jezeře či cesta kolem, koupání a relax, možnost večeře v některé místní restauraci, večer odjezd do ČR romantickou krajinou

8.den
8. den: návrat ráno CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a turistické zdatnosti účastníků.

Fotogalerie