Slovinsko, hory, moře a jeskyně podzim 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 10 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD a barem na teplé a studené nápoje za koruny.Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy ve 21 hodin, další nástupní místa: svoz od 6 osob Hradec Králové, Pardubice; Brno a další po trase dle dohody, transfer přes Rakousko

2.den
2. den: krásy Julských Alp: turistika údolím Tamar k vodopádům, dále cesta k prameni Nadiža nebo až k vodopádu Crna Voda, prameny řeky Sávy Dolinky, krátká zastávka v horském městě KRANJSKÁ GORA, hlavním středisku Triglavského národního parku, příjezd k Bohinjskému jezeru do vesnice RIBČEV LAZ se zajímavým kostelíkem, možnost ochutnat tradiční sýr, procházka k jezeru Bohinj

3.den
3. den: Bohinjské jezero v Triglavském národním parku, zahrada Julských Alp, fascinující příroda vodopád Savica - nejvyšší ve Slovinsku (72 m), turistika v okolí ... fakult. cesta lanovkou na horu Vogel (1.922 m) s úchvatnými výhledy na jezero Bohinj a kouzelná hřebenová turistika - trasy s různými stupni náročnosti, horská květena, variantně prohlídka vesniček STARA FUŽINA a RIBČEV LAZ, dle počasí variantně cesta fantasticky krásným korytem řeky Mostnice, anebo individuálně plavba lodí po jezeře Bohinj a procházky po břehu

4.den
4. den: překrásné Bledské jezero, letovisko BLED s majestátním hradem, procházka po březích, Titova vila, plavba po jezeře, jeskyně slovinského Krasu: Postojenské jeskyně, které jsou největšími krápníkovými jeskyněmi v Evropě, 20 km podzemních chodeb, vláček do podzemí, koncertní sál, jediné místo v Evropě, kde volně žije podzemní obojživelník macarát jeskynní, nedaleko je Predjamski grad, prohlídka romantického hradu loupeživého rytíře Erazima ve skalách, cesta na pobřeží, ubytování u moře v hotelu s možností koupání v mořském parku Laguna - základní vstupné do bazénů v řádné otvírací době je v ceně ubytování, individuálně večerní procházka do elegantního letoviska PORTOROŽE (přístavu růží) u Jaderského moře

5.den
5. den: pohoda u moře a koupání, anebo pobyt v mořském parku Laguna a koupání na terasách, výlet s turistikou do Slovinského krasu za dalšími jeskyněmi - přírodním skvostem na seznamu UNESCO: Škocjanské jamy, unikátní krasový systém 11 propojených jeskyní, procházka s výhledy přes propast, na krasová údolí a přírodní mosty, v podvečer návrat na koupání, park s galerií v přírodě Forma Viva

6.den
6. den: dopolední pohoda v Laguně, koupání ve slaných hotelových bazénech, anebo cesta do starobylého přístavu PIRAN a prohlídka, benátská architektura kolem náměstí, hlavní město Slovinska LUBLAŇ (Ljubljana), staré památky a architektura Jože Plečnika, hrad a kouzlo uliček, noční přejezd

7.den
7. den: návrat časně ráno CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí, místu ubytování a slavnostem.

Fotogalerie