Slovinsko a Itálie, tajemné jeskyně, víno a mořské lázně Laguna 2023 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 8 390 Kč

PopisUbytování:

Doprava - klimatizovaným zájezdovým autobusem s prodejem nápojů, vybaveným DVDUpozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd ve 22 hodin z Prahy, Brno, transfer přes Rakousko do Slovinska

2.den
2. den: cesta za půvaby italského pobřeží Jadranu a Slovinsko-italského krasu, návštěva obrovské jeskyně Grotta Gigante s mimořádně rozlehlým podzemním sálem a s úchvatnou krápníkovou výzdobou a útvary připomínajícími varhany, ubytování v PORTOROŽI v komplexu St. Bernardin v hotelu ***, využití teplých koupelí v zastřešeném areálu Mořský park Laguna s výhledem na moře, plavecký bazén, 5 vířivek, za příplatek mořská a finská sauna, večeře bohatý bufet v hotelu****

3.den
4. den: ráno možnost koupání, dále HRASTOVLJE, románský kostel Nejsvětější trojice, významné fresky (Tanec smrti) s hlaholským písmem, pro zájemce nákup vína Malvazija, světoznámá chovná stanice LIPICA a lipicáni - bělostní koně, kdysi chlouba Habsburků, španělská jezdecká škola, návrat na podvečerní koupele, variantně celodenní pobyt v mořských lázních, po večeři večerní procházka (2km) do starobylého přístavu PIRAN, hezké středověké uličky, „benátská architektura“, posezení u vínka a kouzlo osvětleného městečka

4.den
3. den: pobyt v zážitkových mořských lázních Laguna, popřípadě individuálně výlet do nedalekého KOPERU, fakultativně celodenní výlet za krásami Slovinsko-italského krasu plného vinic, jeskyní, hlubokých kaňonů – pastva pro oči: unikátní krasový systém Škocjanské jamy, 11 propojených podzemních jeskyní, propadlé závrty a přírodní mosty (UNESCO), turistika po okolí, ráj pro fotografy, cesta za vínem do údolí Vipavy, vyhlášená vína Krasu, borůvkovice a místní dobroty, návrat v podvečer na mořské koupele a případně do saun, po večeři individ. procházka podél pobřeží do PORTOROŽE či ochutnávka místního vína malvazia.

5.den
5. den: dopoledne koupání v Mořském parku Laguna, nebo s průvodcem přípobřežní procházka do starobylého přístavu PIRAN, hezké středověké uličky, „benátská architektura“, pomník houslisty Tartiniho, výhledy na pobřeží od kostela sv. Jiří, odpoledne odjezd, návrat do Prahy do půlnoci CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a otvíracím dobám. Z organizačních důvodů možnost záměny programu 3. a 4. dne.

Fotogalerie