Babí léto, tajemné jeskyně Slovinska a Itálie, víno a mořské lázně Laguna 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 7 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - klimatizovaným zájezdovým autobusem s prodejem nápojů, vybaveným DVDUpozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč• pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč• úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 KčNově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění nížeNáklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hoteluRozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Program:

1.den
1. den: odjezd ve 22 hodin z Prahy, odjezdová a svozová místa dle dohody s CK: Brno, svoz Hradec Králové, Pardubice od 6 osob, a další po trase dle dohody, transfer přes Rakousko do Slovinska

2.den
2. den: cesta za půvaby italského pobřeží Jadranu a Slovinsko-italského krasu, návštěva obrovské jeskyně Grotta Gigante s mimořádně rozlehlým podzemním sálem a s úchvatnou krápníkovou výzdobou a útvary připomínajícími varhany, ubytování v PORTOROŽI v komplexu St. Bernardin v hotelu ***, využití teplých koupelí v zastřešeném areálu Mořský park Laguna s výhledem na moře, plavecký bazén, 5 vířivek, za příplatek mořská a finská sauna, večeře bohatý bufet v hotelu****

3.den
3. den: pobyt v zážitkových mořských lázních Laguna, popřípadě individuálně výlet do nedalekého KOPERU, fakultativně celodenní výlet za krásami Slovinsko-italského krasu plného vinic, jeskyní, hlubokých kaňonů – pastva pro oči: unikátní krasový systém Škocjanské jamy, 11 propojených podzemních jeskyní, propadlé závrty a přírodní mosty (UNESCO), turistika po okolí, ráj pro fotografy, cesta za vínem do údolí Vipavy, vyhlášená vína Krasu, borůvkovice a místní dobroty, návrat v podvečer na mořské koupele a případně do saun, po večeři individ. procházka podél pobřeží do PORTOROŽE či ochutnávka místního vína malvazia.

4.den
4. den: ráno možnost koupání, dále HRASTOVLJE, románský kostel Nejsvětější trojice, významné fresky (Tanec smrti) s hlaholským písmem, pro zájemce nákup vína Malvazija, světoznámá chovná stanice LIPICA a lipicáni - bělostní koně, kdysi chlouba Habsburků, španělská jezdecká škola, návrat na podvečerní koupele, variantně celodenní pobyt v mořských lázních, po večeři večerní procházka (2km) do starobylého přístavu PIRAN, hezké středověké uličky, „benátská architektura“, posezení u vínka a kouzlo osvětleného městečka

5.den
5. den: dopoledne koupání v Mořském parku Laguna, nebo s průvodcem přípobřežní procházka do starobylého přístavu PIRAN, hezké středověké uličky, „benátská architektura“, pomník houslisty Tartiniho, výhledy na pobřeží od kostela sv. Jiří, odpoledne odjezd, návrat do Prahy do půlnoci CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a otvíracím dobám. Z organizačních důvodů možnost záměny programu 3. a 4. dne.

Fotogalerie