Advent v Lublani, J. Plečnik a termální lázně 2020 ****

Dejte vědět svým přátelům:

od 5 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Využíváme autobusy s klimatizací a přehravačem DVD , prodej nápojů

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy v 23:30 h, přes České Budějovice, transfer do Slovinska

2.den
2. den: cesta Alpami, LUBLAŇ, pocta Plečnikovi a pohoda na adventních trzích, historické památky, katedrála sv. Mikuláše, radnice s kašnou Tří řek, Gruberův palác, hrad s výhledy na Julské Alpy, secesní Dračí most, starobylé uličky, stavby Jože Plečnika: Univerzitní knihovna, kolonáda, kostel sv. Michala nebo sv. Františka, Trojmostí, hřbitov Žale a městský park Tivoli, adventní trhy a místní speciality ( krofi, povitica a burek, sarma a pršut a klobásky), fakult. plavba lodí po řece Ljubljanici., večer posezení v hospůdce

3.den
3. den: CELJE, historické město na řece Savinja významného rodu pánů z Celje, starý hrad, nejmohutnější opevněná stavba Slovinska PTUJ, město vína a termálů, hrad vysoko nad městem a řekou Dráva, prohlídka historického centra nebo relax v léčivých termálních lázních, možnost večeře, pozdě večer

4.den
4. den: návrat časně ráno CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí či aktuálním otvíracím dobám.

Fotogalerie