SIBIŘ - OKRUH PO BAJKALU 

Dejte vědět svým přátelům:

od 44 590 Kč

PopisUbytování:

Informace o zájezdu: - IRKUTSK – BAJKAL – LISTVJANKA – OLCHON letecký poznávací zájezd na 10 dní/8 nocí

Minimální počet účastníků: - 10 osob.

Program:

Program zájezdu:
1. DEN: večerní odlet z Prahy do Irkutsku (přes Moskvu) 2. DEN: Irkutsk Po příletu do Irkutsku v dopoledních hodinách transfer do hotelu, ubytování, oběd v hotelu (v ceně). Po obědě prohlídka historické části města – Znamenský klášter, dřevěné domy s vyřezanými motivy na stěnách a rámech oken, ulice Karla Marxe, památník Alexandra III., břehy řeky Angary, 130. okrsek (nově zrekonstruovaná historická část města) a návštěva muzea Děkabristů (hrdinové povstání proti carovi r. 1825). Návrat do hotelu, večeře (fakultativně), nocleh. 3. DEN: Bajkal Po snídani přejezd k jezeru Bajkal, nástup na loď a celodenní plavba podél bajkalské železnice vybudované na začátku 20. st., která měla být pokračování Transsibiřské magistrály. Na trati je velké množství tunelů a mostů a dalších zajímavých inženýrských staveb. Po cestě zastávka na oběd ve vesničce na pobřeží (v ceně). Návrat do hotelu v Irkutsku, večeře (fakultativně), nocleh. 4. DEN: Listvjanka Po snídani odjezd do vesničky Listvjanka, nejbližšího turistického centra v okolí Irkutsku na břehu jezera Bajkal. První zastávka je ve skanzenu v Taltsy (vstup cca 6 €), muzeu s dřevěnými domy, kostely a hospodářskými budovami, které se rozkládá na ploše 67 ha a zahrnuje 40 staveb a více než 8000 předmětů vysoké historické hodnoty. Skanzen přibližuje život obyvatel žijících u Bajkalu v 17. až 19. st., přičemž nejstarší budovou je věž pevnosti Ilimsk z r. 1667. Přejezd do vesničky Listvjanka k ústí řeky Angary, oběd v místní restauraci (fakultativně). Po obědě následuje návštěva bajkalského muzea, kde jsou umístěna akvária s endemickými bajkalskými druhy ryb a tuleňů. Poté výjezd lanovkou nebo pěšky (40 min. chůze) na vyhlídkovou plošinu Kamen Čerského s panoramatickým výhledem na Bajkal a ústí řeky Angary, návštěva kostela Sv. Mikuláše. Nakonec prohlídka rybího trhu a trhu s místními suvenýry (výrobky ze dřeva, kůry, kamene a skla). Ubytování v hotelu v Listvjance, večeře (fakultativně), nocleh. 5. DEN: Listvjanka – zátoka Pesčanaja Po snídani odjezd rychlým člunem na písčitou pláž zátoky Pesčanaja, které se přezdívá „Sibiřská riviéra“, neboť se jedná o místo s nejteplejší vodou a nejvíce slunečnými dny na Bajkalu. Pláž je dostupná pouze člunem, proto zde nebývá mnoho lidí. Na dunách u pláže rostou tzv. „stromy na chůdách“, které mají erozí odhalené kořeny. Odpočinek na pláži a koupání v jezeru, poté následuje oběd v místní restauraci (fakultativně). Návrat do hotelu v Listvjance, večeře (fakultativně), nocleh. 6.

Mapa

Fotogalerie