Rusko - Petrohrad - Pohádkové Benátky severu ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 19 990 Kč

Popis


Poloha:

Rusko – země, kam mají možná někteří z nás, díky neslavnému spojení našich společných dějin, neustále zábrany zavítat. Poznávací zájezdy za architektonickými skvosty Moskvy, Petrohradu nebo Novgorodu či panenská příroda Bajkalu nám však ukazují přívětivější tvář této velké země. Vydejte se proto s námi za cibulovitými kopulemi hlavního města Moskvy a jeho okolí zvaného Zlatý prstenec. Prozkoumáte tak Arbat, Kreml, bělokamenné kostely Vladimiru nebo pravoslavné kláštery Pereslavlu. Jistě Vás okouzlí i díla starých tesařů, které budete moct obdivovat v mnoha skanzenech. Při poznávacím zájezdu do jednoho z nejkrásnějších měst světa Petrohradu rozhodně nevynecháme jedno z nejznámějších muzeí na světě Ermitáž, proslulý Něvský prospekt, jednu z nejznámějších lodí světa Auroru nebo Petropavlovskou pevnost. Samozřejmě zavítáme i do hlavní rezidence carské rodiny Carského sela v čele s Kateřinským palácem nebo carské letní rezidence Petrodvorce. V blízkosti Petrohradu nevynecháme ani ostrov Kiži v Oněžském jezeře s jeho jedinečnou architekturou dřevěných kostelů. Pohyblivé písečné duny v NP Kurská kosa budou přírodním osvěžením celého zájezdu. Opravdovou perlou Ruska je však zájezd do nitra Sibiře, na břehy nejhlubšího jezera světa Bajkalu s jeho okolními scenériemi horských hřebenů. Program jistě osvěží i jízda místní dopravou. Z nabídky poznávacích zájezdů do Ruska si vybere každý cestovatel, nadšený student architektury stejně jako hledač minulosti. Poznávací zájezd do Ruska je totiž i vzpomínkou na dobu naštěstí už minulou. Jízda moskevským metrem, Lomonosovova univerzita, šašlik, bliny, čaj vařící se v samovaru nebo osvěžení si základních ruských frází, to vše je to, co některé z nás vrátí do dob biflování ruských slovíček a reálií „velkého souseda“.


Ubytování:

Ubytování: - 2lůžkové pokoje v hotelu s vlastním sociálním zařízením.

Program:

1. den:
odlet z Prahy do PETROHRADU, transfer do hotelu. Dle letového řádu ještě projížďka po kanálech pod téměř 50 mosty, kde uvidíte všechny TOP zajímavosti z paluby lodě. Místa na trase zahrnují Anichkovův palác, kostel Nejsvětější Trojice, katedrálu sv. Mikuláše, katedrálu sv. Izáka, Zimní palác, pevnost sv. Petra a Pavla atd. Večeře a odjezd na hotel. V případě pozdějšího příletu do Petrohradu bude tento program zařazen do následujícího dne.

2. den:
snídaně, pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU, města založeného r. 1703 Petrem Velikým. Navštívíme PETROPAVLOVSKOU PEVNOST na Zaječím ostrově, katedrálu sv. Petra a Pavla. Nejvíce času si necháme na prohlídku světoznámé ERMITÁŽE v Zimním paláci, kde spatříte jednoznačně největší expozici uměleckých předmětů, carských interiérů, a hlavně BRILIANTOVOU a ZLATOU KLENOTNICI. Odchod či odjezd metrem do hotelu.

3. den:
snídaně a celodenní výlet vlakem do městečka PUŠKIN (Carskoje selo), jehož parky a paláce byly budovány v době největšího rozkvětu ruské říše. Navštívíme obrovský Kateřinský palác, nevynecháme ani legendární JANTAROVOU KOMNATU. Po návratu navštívíme nově zrekonstruovaný křižník Aurora, který spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin, a poté pěšky či metrem do hotelu.

4. den:
snídaně, nejdříve navštívíme JUSUPOVSKÝ PALÁC, jeden z nejkrásnějších paláců Petrohradu, kde údajně přišel o svůj život G. Rasputin. Dále si prohlédneme slavné muzeum ve velkoknížecím Michajlovském paláci (známý také jako Inženýrský zámek), ve kterém byl v roce 1801 zavražděn car Pavel I. Dnes je toto muzeum výhradně specializované na ruské a sovětské výtvarné umění. Večeře ve slavné gruzinské restauraci Cha Cha, nocleh.

5. den:
snídaně, přejezd lodí do PETRODVORCE, což je grandiózní carské sídlo, které Petr I. Veliký nechal v letech 1714 až 1723 vystavět do krásy, která se vyrovná francouzskému Versailles. Jeho dominantou je Velký palác, a především Velká kaskáda, která je tvořena více než stovkou vodotrysků a fontán a více než dvěma sty zlatými sochami. Velký palác je obklopen parky a s Baltským mořem je propojen vodním kanálem, který carům umožňoval připlouvat k paláci přímo z moře. Zpět na ubytování lodí či busem, večeře, nocleh.

6. den:
snídaně, přejezd na letiště a odlet do ČR.

Fotogalerie