Rusko - Petrohrad, klenot na Něvě, bílé noci ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 23 990 Kč

Popis


Poloha:

Petrohrad - pokladnice Ruska
Petrohrad - pokladnice Ruska

Program:

1. den:
v doprovodu průvodce dopolední odlet z Prahy do PETROHRADU. Transfer do hotelu. Večer fakultativní výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, CHRÁM SV. MIKULÁŠE a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.

2. den:
celodenní prohlídka PETROHRADU (UNESCO), města založeného r. 1703 Petrem Velikým. Navštívíme ZAJEČÍ OSTROV – historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou SV. PETRA A PAVLA – hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Světoznámá ERMITÁŽ v Zimním paláci, jednoho z nejslavnějších světových muzeí na honosném Palácovém nábřeží – bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů, včetně Briliantové klenotnice s její zlatou expozicí a protilehlé budovy Generálního štábu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty.

3. den:
půldenní výlet do městečka PUŠKIN (Carskoje selo), jehož parky a paláce byly budovány v době vrcholu carské moci. Navštívíme monumentální KATEŘINSKÝ PALÁC carevny Kateřinský II. Veliké, nevynecháme legendární Jantarovou komnatu. Krátká zastávka u carského sídla v GATČINĚ. Vesnici darovala r. 1765 Kateřina svému milenci knížeti Grigoriji Orlovovi. Po návratu do Petrohradu JUSUPOVSKÝ PALÁC, jeden z nejkrásnějších paláců Petrohradu, kde údajně přišel o svůj život zhýralý G. Rasputin.

4. den:
dopoledne křižník AURORA, který spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin, Ruské muzeum ve velkoknížecím MICHAJLOVSKÉM PALÁCI, jedna nejkrásnějších ukázek klasicistních paláců ve městě – unikátní sbírka ikon, slavné obrazy I. Repina, jako Burlaci na Volze a další, skvělá sbírka umění ruské avantgardy. Večer volný program, možnost návštěvy některého ze slavných petrohradských divadel (Alexandrovské, Michajlovské, Mariinské, Ermitážní).

5. den:
výlet do palácového a parkového komplexu PETRODVORCE, letní rezidence Petra Velikého na břehu Finského zálivu. Srdcem rozlehlých zahrad je Velká kaskádová fontána, nejimpozantnější soustava vodotrysků na světě, 37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků. Návrat do Petrohradu, odpoledne náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou sv. Izáka – z její kopule se skýtá fantastický výhled na město, sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt, nejslavnější ulice Petrohradu i Ruska, individuální volno. Skuteční fajnšmekři si mohou přijít na své v největším světovém muzeu antropologie a etnografie KUNSTKAMERA, naproti Zimnímu paláci.

6. den:
snídaně, transfer na letiště a po poledni odlet do Prahy.

Fotogalerie