Kouzlo Pobaltí, Petrohrad a Finsko 2021 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 19 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a s DVD, trajekt do Finska Tallin–Helsinky, plavba trvá cca 5 hodin

Pojištění - cena zájezdu zahrnuje komplexní pojištění do zahraničí (obsahuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). V ceně je též povinné pojištění cestovních kanceláří proti úpadku.zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 KčCK GEOPS nabízí svým zákazníkům navýšení na komplexní pojištění K5S s vyšším plněním storna do 40 000Kč.za příplatek.

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy odpoledne, další nástupní místa: Brno, Svitavy, Vysoké Mýto. Litomyšl, Holice (Chrudim), Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady, Náchod a za 250 Kč Olomouc, tranzit polským územím

2.den
2. den: Litva, známý vodní hrad Trakai u stejnojmenného města, sídlo knížat, modlitebna a muzeum tajemného etnika Karaimů, hlavní město VILNIUS (UNESCO), Staré město, kostel sv. Petra a Pavla, katedrála

3.den
3. den: ŠIAULIAI, poutní místo Hora křížů s desetitisíci křížů různých velikostí, prohlídka zámku Rundale, letní rezidence kuronských vévodů, přejezd na ubytování do PÄRNU, volno, krásné pláže

4.den
4. den: TALLIN (UNESCO), hlavní město Estonska, ležící u Finského zálivu, opevněné Staré město, hanzovní cechovní a kupecké domy, Velká mořská brána, Radniční náměstí, gotická katedrála, odpoledne trajekt do Helsinek

5.den
5. den: finské hlavní město HELSINKY, okolí přístavu s budovami parlamentu, Uspenská katedrála, navštívíme i moderní kostel Skalní chrám, halu Finlandia, Olympijský stadion, Sibeliův monument, cesta do střediska zimních sportů LAHTI, vstupní brány do finské jezerní plošiny, nádhernou krajinou do oblasti Savonlinny

6.den
6. den: SAVONLINNA na dvou ostrovech mezi jezery s impozantním vodním hradem Olavinlinna (UNESCO), přejezd do Petrohradu, ubytování a volno

7.den
7. den: SANKT PETĚRBURG (UNESCO), celodenní prohlídka, Zimní palác, proslulá galerie Ermitáž, křižník Aurora, fakult. lodí po Něvě, pohledy na mosty a vodní cesty, Zaječí ostrov - historicky první osídlený ostrov Petrohradu, Petropavlovská pevnost, katedrála sv. Petra a Pavla s hrobkou Petra Velikého, vězení Trubeckého bastionu, okružní jízda městem - domek Petra Velikého, Smolný klášter

8.den
8. den: PETRODVORCE, letní rezidence cara Petra Velikého, zámek se zahradami, odpoledne náměstí sv. Izáka se sochou Měděného jezdce a nejvýznamnější dominanta náměstí kolosální katedrála sv. Izáka, z jejíž kopule se otvírá panoramatický výhled na město s Admiralitou a Ermitáží, Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno, fakult. večerní otvírání mostů na Něvě – autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka osvětleným městem, romantická místa, chrám sv. Mikuláše, otevírání mostů na Něvě, návrat kolem 2. hod. ranní

9.den
9. den: městečko PUŠKIN, významně spjaté s ruskými dějinami, palác Kateřiny Veliké, zahrady, proslulá Jantarová komnata, v podvečerních hodinách odjezd do opevněného města PSKOV

10.den
10. den: brzy ráno odjezd z hotelu, přejezd do hlavního města Lotyšska - RIGA (UNESCO), největší město Pobaltí, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi, dům Černohlavců, cihlový kostel sv. Petra, večer odjezd do ČR

11.den
11. den: předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí.Vstup do Jantarové komnaty je potřeba rezervovat alespoň měsíc předem.

Fotogalerie