Klenoty Moskvy 2021 - letecky s průvodcem v malé skupině ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 19 950 Kč

Popis


Program:

1. den
Odlet z Prahy do Moskvy, transfer do hotelu a ubytování, první seznámení s městem.

2. den
MOSKVA * RUDÉ NÁMĚSTÍ – hlavní náměstí města zapsané na Seznamu památek světového dědictví UNESCO. CHRÁM VASILA BLAŽENÉHO – nejznámější chrám Moskvy. GUM – nejznámější ruský luxusní obchodní dům nacházející se v budově z 19. století je jednou z dominant Rudého náměstí. CHRÁM MATKY BOŽÍ KAZAŇSKÉ – chrám s bohatou minulostí. MAUSOLEUM V. I. LENINA – nejpopulárnější turistická atrakce. HISTORICKÉ NÁMĚSTÍ – mnoho tisíc pozoruhodných exponátů. KREML – několik prohlídkových okruhů, zbrojnice, komplex Chrámového náměstí, Zvon Ivana Velikého, Uspenský chrám, Chrám Zvěstování Panny Marie a několik dalších chrámů. MANÉŽNÍ NÁMĚSTÍ – výhled na Kreml, vodotrysk. CHRÁM KRISTA SPASITELE – největší pravoslavný chrám na světě.

3. den
PAMÁTNÍK PETRA VELIKÉHO – jeden z nejvyšších památníků na světě. NOVODĚVIČÍ KLÁŠTER – opevněný klášter je zapsán na Seznamu památek UNESCO. STÁTNÍ UNIVERZITA – včetně Lomonosovy univerzity. TRETJAKOVSKÁ GALERIE – jedno z nejznámějších muzeí či galerií světa. STARÝ ARBAT – nejslavnější moskevská ulice.

4. den
SERGIE POSAD * TROJICKOSERGIJEVSKÝ KLÁŠTER – památka zapsaná na seznamu UNESCO v městečku Sergie Posad, malebném starobylém městě umělců a dřevořezbářů, nejvýznamnější klášter v Rusku. Večerní přejezd rychlovlakem do Sankt Petěrburgu.

5. den
Transfer na letiště, odlet do Prahy.

Fotogalerie