Rumunsko, Velký Okruh, Hory, Kláštery, Drákulova Transylvánie 

Dejte vědět svým přátelům:

od 13 011 Kč

Popis


Doprava: Zájezdovým busem.

Nástupní místa: Praha, Pardubice, Hradec Králové, Brno.
Cena nezahrnuje: Komplexní pojištění á 430,-Kč/os.; vstupy; 1L pokoj +3.300,-Kč.


Ubytování:

Popis - Vydejte se s námi objevit dosud nepoznané oblasti.

Ubytování - hotely, turistické ubytovny

Program:

Program
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. 2. den: Návštěva proslulého „VESELÉHO HŘBITOVA“ (UNESCO) v SAPINTÉ, procházka klášterním komplexem sestávajícím z lidových staveb ve vesnici BARSANA. 3. den: Návštěva malovaných klášterů VORONET (UNESCO), který je též nazýván Sixtinskou kaplí východu a poklidnějšího, dřevěnou hradbou chráněného kláštera HUMOR (UNESCO), prohlídka jednoho z nejstarších obydlených klášterů Moldavie, klášter NEAMT, život místních popů. 4. den: Celodenní turistika v pohoří CEAHLAU. Výstup k turistické chatě FINTINALE. Odtud buď možnost pokračovat ve výstupu na nejvyšší vrchol TOACU (1904 m), nebo se vydat k vodopádům DURATOIDEA. 5. den: Přejezd do BIKAZSKÉ SOUTĚSKY (úzká silnička je sevřena až 300m vysokými srázy), pěší výlet mezi skalními stěnami, jezero LACU ROSU. 6. den: Biertan – impozantní opevněný gotický kostel zařazený do kulturního dědictví UNESCO. Středověké město SIGHISOARA (UNESCO) přezdívané „sedmihradský Norimberk“ s rodným domem Vlada Tepese Drákuly, které díky svému starobylému rázu tvoří skvělou bránu do Transylvánie. Dojezd do oblasti u městečka Sinaia. 7. den: Horské městečko BUSTENI ležící v blízkosti nejvyšších útesů Evropy, výjezd lanovkou na BABELE do výšky 2200 m, nádherné skalní útvary včetně známé Babelské sfingy, několik variant túr dle náročnosti. Zpět lanovkou do Busteni. 8. den: Horské městečko sINAIA. Procházka k SINAISKÉMU KLÁŠTERU. Dále královský zámek PELES s nádhernými bohatě zdobenými interiéry, krátký přejezd k domnělému tajemnému Drákulovu hradu BRAN. Zastávka ve městě BRASOV, prohlídka historického jádra s Černým kostelem. 9. den: Přejezd do pohoří Fagaraš – nejvyššího horského hřebene Karpat, procházka kolem největšího fagarašského jezera LACUL BALEA. Historické město Sibiu s romantickým malebným městským jádrem, které je nyní rychle renovováno. Odjezd do Čech. 10. den: Návrat do Čech v poledních hodinách.

Fotogalerie