Rumunsko, Moldávie - Rumunskem do republiky Moldávie nově s výletem do Podněstří 

Dejte vědět svým přátelům:

od 18 990 Kč

PopisUbytování:

Ubytování: - 9x nocleh v hotelu v 2lůžkových pokojích.

Program:

1. den:
odjezd z ČR přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska.

2. den:
krátká prohlídka města ALBA IULIA se zachovalým městským jádrem, posléze přesun do SIBINĚ (Sibiu), hlavního města transylvánských Sasů, prohlídka historického jádra, nocleh.

3. den:
přejezd do středověkého historického BRAŠOVA se zachovalým historickým jádrem, odpoledne návštěva saských vesnic s opevněnými kostely HĂRMAN a PREJMER, nocleh v hotelu v Karpatech.

4. den:
přes Východní Karpaty přesun do rumunského Moldavska, procházka k BAHENNÍM SOPKÁM u města BERCA nedaleko BUZĂU, pak přesun do vinařského střediska FOCŞANI na ochutnávky vína, cestou na moldavské hranice ještě zastávka u monumentálního památníku MARASEŞTI připomínajícího hrdinství rumunských vojáků za 1. světové války, nocleh ve městě GALAŢI.

5. den:
v Moldavské republice nejprve zastávka v lázeňském městě CAHUL na jihu země, pak přesun do GAGAUZSKA, kde ve vesnici BEŞALMA navštívíme muzeum Gagauzů, menšiny tureckého původu, a posléze hlavní město regionu COMRAT. Zde uvidíme katedrálu sv. Jana a místní başcani neboli GAGAUZSKÝ PARLAMENT. Cestou na hotel se ještě zastavíme u zámečku Manuca Beje v HÎNCEȘTI. Čekají nás 3 noclehy v Kišiněvě.

6. den:
dopoledne prohlídka hlavního města Moldavské republiky KIŠINĚV, pak přesun do vesnice CĂPRIANA, kde se nachází nejvýznamnější poutní klášter vyhlášený i za hranicemi země. Ve městečku CRICOVA navštívíme VELKOLEPÉ PODZEMNÍ AREÁLY S VINNÝMI SKLEPY a ochutnáme lahodná vína.

7. den:
celodenní výlet do PODNĚSTŘÍ. První zastávkou bude město TIGHINA (Bender), kde si vyměníme místní unikátní peníze a prohlédneme slavnou pevnost z dob Štěpána Velikého. V hlavním městě TIRASPOLU si kromě PALÁCE NEJVYŠŠÍHO SOVĚTU prohlédneme i řadu památníků. Poslední zastávkou v Podněstří bude legendární klášter CHIŢCANI. Před návratem na hotel se ještě zastavíme ve městě CĂUŞENI u chrámu Zesnutí Bohorodice s úchvatnými byzantskými freskami.

8. den:
v ranních hodinách procházka v úchvatném meandru řeky Raut v lokalitě ORHEIUL VECHI, kde se nachází kostelík s mnišskými celami, pravěkým nalezištěm a muzeem. Další zastávkou bude CURCHI - největší klášterní areál v Moldavsku. Přejedeme na břeh Dněstru do vesnice ŢIPOVA s největším skalním klášterem v zemi s okouzlujícími výhledy na Dněstr. Odpoledne prohlídka jednoho z nejkrásnějších míst v Moldavsku malebné údolí řeky SAHARNY s klášterem sv. Trojice, nocleh ve městě BĂLŢI.

9. den:
návštěva severní části Moldavské republiky, na břehu řeky Dněstr prohlídka pevnosti SOROCA s výhledy na ukrajinskou stranu, pak přesun na procházku v přírodním parku RUDI ARIANEŞTI, na nocleh přejezd do Rumunska do města BOTOŞANI.

10. den:
ráno přejezd na ukrajinskou hranici k magickému klášteru PUTNA, symbolu víry Štěpána Velikého, přejezd k malovanému klášteru SUCEVIŢA, krátká zastávka u třetího malovaného klášteru MOLDOVIŢA, nocleh ve městě CÂMPULUNG MOLDOVENESC.

11. den:
ráno přejedeme do turistického střediska BORŞA, za pomocí lanovky vycházka v pohoří RODNA, odpolední piknik s místními specialitami, večer odjezd do Maďarska.

12. den:
přes Maďarsko a Slovensko se vrátíme do ČR.

Fotogalerie