Řecké ostrovy Lefkáda, Kefalonie, Zakynthos letecky 2021 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 27 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - letecky do Řecka a zpět, po Řecku autobusem, trajekty na ostrovy, fakult. lodní výlety.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odlet z Prahy/Vídně s průvodcem na ostrov Zakynthos, transfer na hotel, ubytování

2.den
2. den: pobyt u moře, koupání, odpočinek

3.den
3. den: celodenní okruh po ostrově Zakynthos, návštěva a prohlídka stejnojmenného hl. města, náměstí Solomou, kostel sv. Dionýse (patron ostrova), tradiční uličky s podloubími, zastávka na kopci Bochali s nádherným výhledem na město, přejezd na sever ostrova do tradiční vesnice KATASTARI, nejznámější místo Zakynthosu a potažmo pak celého Řecka, pláž Navagio se ztroskotanou obchodní lodí, tuto nádhernou scenérii si prohlédneme a vyfotíme z vysokého útesu, nedaleko se nachází nejstarší klášter ostrova Anafonitria a poslední zastávkou bude vesnice EXO CHORA, kde uvidíme nejstarší olivovník na ostrově, počítá se mu až 2000 let

4.den
4. den: trajektem na ostrov Kefalonie, po vyplutí z přístavu uvidíme Modré jeskyně, vyhlášenou přírodní atrakci oblasti, transfer do hotelu a odpočinek u moře, koupání

5.den
5. den: za poznáním ostrova Kefalonie, okruh ostrovem s návštěvou kláštera Sv. Gerasima, zasvěceného svatému patronovi ostrova, návštěva vinařského závodu Robola, krápníkové jeskyně Drogarati a částečně zatopené jeskyně Melissani, zastávka na oběd v AGIA EFIMIA, malebný přístav s jachtami, obklopený horskými svahy a pohledy na sousední Ithaku, domov Odyssea, nad pláž Myrtos, o které místní říkají, že je nejkrásnější pláží Středomoří - zastávky na focení, na závěr dne prohlídka ARGOSTOLI, velmi živé hl. město a letovisko s úzkými klikatými uličkami, obklopené všudypřítomnou zelení, původní městečko bylo zničeno zemětřesením v roce 1953 a přestavěno do dnešní podoby.

6.den
6. den: pobyt u moře, koupání, odpočinek, individuální volno

7.den
7. den: trajektem na ostrov Lefkada, odpočinek u moře, volný den ke koupání

8.den
8. den: okruh ostrovem Lefkada, poznání ostrova s koupáním na západním pobřeží, obranná benátská pevnost Santa Maura, poté pravoslavný klášter Faneromeni, kdysi hlavní křesťanské centrum ostrova, odkud se naskýtá nádherný panoramatický pohled na okolní krajinu a pobřeží, horská vesnička KARYA, volno na procházku nebo malé občerstvení, přejezd na západní pobřeží ostrova na koupání k písečné pláži Kathisma, jedna z nejkrásnějších na ostrově, podél západního pobřeží směrem na jih, do VASSILIKI, druhé nejnavštěvovanější letovisko ostrova a světoznámým střediskem windsurfingu, místní pláže jsou ideálním místem k vychutnání odpolední kávy

9.den
9. den: pobyt u moře nebo fakultativní lodní výlet na ostrovy Scorpios a Meganissi, během plavby poznáme krásu ostrovů i chuť řecké kuchyně, koupání v jeskyni Papanikolis, ostrov Meganissi a tradiční městečko SPARTOCHORI, lodí kolem ostrova Scorpios řeckého magnáta A. Onassise, přičemž se dozvíme vše, co se týká Onassisova života a jeho manželství s J. Kennedyovou, se kterou se v kostele na Scorpiosu oženil a kde také i žili

10.den
10. den: transfer na letiště, odlet dle letového řádu do Prahy/Vídně CK si vyhrazuje možnost drobných změn programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám.

Fotogalerie