Kyklady, ostrovy snů Paros, Santorini, Mykonos 2021 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 29 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - letecky Praha - Kréta - Praha, loďmi na ostrovy (trajekty Heraklion-Thira, Santorini - Paros a Paros - Heraklion) a výlety místními autobusy

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odlet s průvodcem dle letového řádu na ostrov Mykonos, jehož hlavní město je z celých Kyklad nejkrásnější, transfer do hotelu.

2.den
2. den: pobyt u moře, fakultativně přejezd na posvátný antický ostrov Délos (UNESCO) s množstvím starověkých památek.

3.den
3. den: lodí na ostrov Paros, centrum Kykladských ostrovů, ubytování v hlavním měste PARIKIA, upravené bílé městečko s obchůdky, tavernami, půjčovnou kol, skútrů a aut, koupání na písečné pláži, v podvečer procházka uličkami Parikie s typickou modrobílou kykladskou architekturou a snad nejzajímavějším kostelem Kykladských ostrovů

4.den
4. den: pobyt u moře. variantně výlet místním busem po ostrově Paros, pitoreskní rybářské městečko NAUSSA s vyhlášenými plážemi, vnitrozemská civilizací nezasažená vesnice Lefkes a mramorové lomy

5.den
5. den: pobyt u moře, variantně výlet na nedaleký ostrov Naxos, největší a nejúrodnější z kykladských ostrovů, hlavní město CHORA, nejkrásnější místo na ostrově, z něhož vybíhá hráz spojující Naxos s malým ostrůvkem Palatia, zbytky starověkého Apollónova chrámu, kde podle pověsti zanechal Theseus Ariadnu cestou z Kréty., procházka po městě nebo koupání na pláži.

6.den
6. den: pobyt u moře, pro zájemce polodenní fakult. lodní výlet na nedaleký ostrůvek Antiparos s proslulou krasovou jeskyní a středověkou pevností Kastro, obranná pevnost proti pírátům, která sloužila benátským obchodníkům

7.den
7. den: pobyt u moře, relaxace, individuální volno, nákup suvenýrů – rozloučení s ostrovem

8.den
8. den: lodí na ostrov Santorini, transfer z přístavu na ubytování v Perisse, koupání na černé pláži.

9.den
9. den: pobyt u moře, fakultativně celodenní výlet s prohlídkou santorinské metropole FIRY, fantastické výhledy na kalderu, bílá architektura na temném vulkánu, z historického přístavu Scala lodí ke kráteru sopky a kaldeře, výstup s možností koupání v teplých pramenech, krásné západy slunce v OIA

10.den
10. den: pobyt u moře, variantně dopoledne prohlídka starověké THÉRY, fakult. výlet do starověkého minojského města AKROTIRI, možnost navštívit Červenou pláž s převážně červeným lávovým pískem a drobnými kamínky prohlídka města PYRGOS

11.den
11. den: dle let. řádu pobyt u moře, transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy/Vídně.CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním letovým řádům

Fotogalerie