Velikonoční Vídeň a výstava Aztékové, Schönbrunn, Niederweiden, Schloss Hof po s **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 3 590 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Klimatizovaným autobusem vybaveným WC, DVD a barem na nápoje

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd časně ráno z Prahy, svoz z Plzně za 200 Kč, a po trase dle dohody, přejezd, VÍDEŇ, chrám sv. Štěpána, náměstí Marie Terezie s císařovniným velkolepým pomníkem, Kunsthistoriches Museum a Přírodovědné muzeum (moderní interaktivní muzeum přírody a vědy, mj. i sbírky Františka Štěpána Lotrinského, manžela Marie Terezie), budovy postavené Františkem Josefem na Ringu, Hofburg, staleté hlavní sídlo rodu Habsburků, Muzeum Sissi s císařskými apartmány a Stříbrnou komorou (drahocenné stolní nádobí, náčiní, užitkové předměty), případně i návštěva klenotnice, poklady Habsburků vč. císařské koruny a žezla, ale také vzácné památky z pokladů císařů Svaté říše římské a sicilských králů, augustiniánský svatební kostel Habsburků, možnost oběda (třeba vídeňský řízek), barevné velikonoční trhy, anebo individuálně vídeňská muzea a galerie, Leopold Museum, muzeum moderního umění MUMOK, galerie Albertina se sbírkou Od Moneta k Picassovi, nebo Kunsthistorisches Museum a Kunstkomora s poklady ze sbírek Rudolfa II., lze navštívit aktuální výstavy umění (např. rakouské krajinomalby od Waldmüllera po Schindlera) nebo individuálně posezení v kavárně na výbornou kávu a dort Sacher

2.den
2. den: zámek Schönbrunn (UNESCO), prohlídka interiérů - velký okruh, rozsáhlé zahrady, velké velikonoční trhy na nádvoří, přejezd podél Dunaje krajinou lužních lesů, návštěva výstavy v barokním zámečku Niederweiden věnované císařovně SISI s předměty, které nikdy nebyly představené veřejnosti, dále barokní zámek Schloss Hof, rodinné sídlo Habsburků s nádhernými zahradami plnými barevných jarních květin v krásných ornamentech, k zámku náleží i hospodářský dvůr, kde se chovají různé staré a vzácné rasy dobytka, veselé velikonoční trhy v zahradách, návrat pozdě večer CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu dle zájmu klientů o jednotlivé výstavy. Umělecké výstavy doporučujeme hlásit předem, na výstavu Sisi je potřeba složit zálohu – doplatek.

Fotogalerie