Štýrský advent vlakem, Graz a průvod čertů Krampuslauf 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 6 490 Kč

PopisUbytování:

Doprava - rychlovlakem Railjet z Prahy a zpět, do Leobenu po místní železnicí

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč• pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč• úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 KčNově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění nížeNáklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hoteluRozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy ráno, dále z Pardubic, České Třebové, Brna a Břeclavi, jízda vlakem Railjet do Štýrska po trati Semmering do ŠTÝRSKÉHO HRADCE (GRAZ), ubytování, prohlídka historického jádra, radnice, zvonkohra, chrám s mauzoleem Ferdinanda II., královský palác s dochovaným gotickým schodištěm, středověké uličky i exteriéry hypermoderních budov přelomu tisíciletí, zámecký vrch s Hodinovou věží a originální moderní most s ostrovem přes řeku Mur, největší vánoční trhy Štýrska na radničním náměstí - tradiční štýrské řemeslné výrobky, originální vánoční ozdoby, svařená vína, punče aj., radnice je pojatá jak obří adventní kalendář, další adventní trhy v historickém centru, nasvícený obří betlém z ledu, fakult. večeře

2.den
2. den: sváteční den ve Štýrském Hradci, kouzlo nazdobených náměstí, možnost návštěvy Galerie moderního umění – Kunsthaus (Peter Cook a Colin Fournier), plovoucí ostrov Murinsel a dalších moderních staveb, adventní trhy a vánoční nákupy a adventní trhy na Schloßbergu nebo variantně fakultativně vlakem s průvodcem do malebného městečka LEOBEN - krásné štýrské historické městečko na ostrově na řece Mur, zde jsou jedny z nejpůvabnějších vánočních trhů Štýrska, gastronomické speciality, přehlídka lidových řemesel, odpoledne vlakem přes BRUCK A/D, pohledy na podhorské město, hrad a historie spojená s Přemyslem Otakarem II., reginálním vlakem zpět do GRAZU na jedinečný zážitek Krampuslauf – průvod čertů krampusů ulicemi starého města, večerní atmosféra a kouzlo adventního města

3.den
3. den: atmosféra adventního města GRAZ a výlet lanovkou na Schlossberg k hodinové věži a vyhlídkou na město a všední atmosféra adventního města s možností nákupů nebo s průvodcem výlet na okraj GRAZu na zámek Eggenberg (exteriéry a zahrady) nebo lokální tramvajkou jednokolejnou tratí s výhybnami k poutnímu místu Štýrska – Mariatrost na kopci Purberg s honosnou bazilikou opředenou legendami, po posledním svařáku rychlovlakem Railjet zpět do ČR, příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách (23h). CK si vyhrazuje právo drobných úprav programu vzhledem k počasí a event. aktuálním podmínkám dle nařízení COVID v adventních místech i počtu zájemců o jednotlivé fakultativní výlety. Ubytování v Grazu umožňuje individuální program

Fotogalerie