Murskou cyklostezkou až do slovinských termálů - Murradweg 

Dejte vědět svým přátelům:

od 17 990 Kč

PopisUbytování:

Ubytování: - Hotel/penzion.

Program:

1. den:
odjezd z ČR. Noční přejezd od Rakouska k hornímu toku řeky Mur.

2. den:
ranní příjezd k parkovišti nad vesničkou MUR na horním toku řeky Mur. Zde nasedneme na kola a pojedeme po silnici podél řeky až se asi po 8 km dostaneme na cyklostezku MURRADWEG, kterou již neopustíme. Projedeme okolo městečka ST. MICHAEL IM LUNGAU (14 km) a pokračujeme dál cyklostezkou podél řeky až do městečka TAMSWEG (29 km). Pak projedeme krásným sevřeným údolím podél řeky a úzkokolejné železnice až do městečka PREDLITZ (43 km), kde vjedeme do spolkové země Štýrsko. Přes městečko STADL AN DER MUR a ST. LORENZEN (60 km) dojedeme až na ubytování kolem městečka MURAU (67 km) s nádhernou promenádou nad řekou.

3. den:
po snídani vyjedeme od ubytování cyklostezkou podél hlavní silnice a po 5 km odbočíme k řece. Projedeme městečkem TEUFENBACH (16 km) a pak malebným údolím podél úzkokolejky do LIND BEI SCHEIFLING (23 km), kde přejedeme na druhou stranu řeky, a přes Pichlhofen (34 km) dojedeme až do města JUDENBURG (51 km) na ubytování.

4. den:
snídaně, z městečka JUDENBURG vyjedeme na trasu k řece Mur podél pravého břehu řeky a lesem po cyklostezce projedeme až k vesničce FISHING (8 km), kde najedeme na státní silnici a pojedeme po ní poměrně rozlehlým údolím přes malé vesničky až k městu KNITTELFELD (18 km) a dál přes vesničky ST. LORENZEN (25 km) a ST STEFAN OB LEOBEN (36 km), za kterou se vrátíme zpět na cyklostezku, a přes město LEOBEN (53 km) s nádherným historickým centrem v oblouku řeky Mur dojedeme až do cíle etapy do města BRUCK AN DER MUR (69 km) na ubytování.

5. den:
snídaně, od ubytování vyjedeme po pravém břehu řeky a vjedeme do sevřenějšího údolí. Pojedeme podél řeky a železnice k vesničce MIXNITZ (15 km) s odbočkou ke známé Medvědí soutěsce. Pak dál podél řeky až do městečka FROHNLEITEN (27 km) a malebným centrem plným restaurací a možností odpočinku. Odtud projedeme pod zdálky viditelným hradem RABENSTEIN (31 km) až dojedeme po městečka KLEINSTUBING (41 km) a pak GRATWEIN (47 km), kde je možno odbočit a dojet na prohlídku velkého kláštera v REINU. Po dalších cca 13 km dojedeme do cíle etapy na ubytování ve ŠTÝRSKÉM HRADCI (GRAZ). Čas na večerní prohlídku historického centra města (památka UNESCO).

6. den:
po snídani čas na dopolední prohlídku ŠTÝRSKÉHO HRADCE a pak cyklostezkou podél řeky Mur vyjedeme z města ven za dálnici A2 (7 km). Dál pojedeme lesnatým pásem podél levého břehu řeky až k zdymadlu přes řeku, které přejedeme do vesničky GROSSSULZ a dál přes WILDON (27 km) a podél řeky přes LEBRING (32 km) se dostáváme do kraje, kde už se pije šampaňské. Dojedeme až na ubytování v oblasti WAGNA (45 km) u města LEIBNITZ.

7. den:
od ubytování přejedeme po cyklostezce na levý břeh řeky Mur a vydáme se na závěrečnou etapu cesty. Pojedeme asi 11 km přírodní částí podél řeky než odbočíme do vesničky Oberschwarza. Odtud již řeka Mur tvoří hranici se Slovinskem. Dál pokračujeme zemědělskou krajinou s dýňovými poli, po cca 18 km mineme lodní hraniční přejez do Slovinska a dojedeme do městečka MURECK (23 km) a dál k řece. Zastavíme se lodního mlýnu (Schiffsmühle) s restaurací nad řekou. Odtud po rakouské straně řeky lesy a kolem jezer v oblasti Fluttedorf (32 km) až do lázeňského městečka BAD RADKERSBURG, kde přejedeme do Slovinska do městečka GORNJA RADGONA (48 km) do oblasti vinic a skvělého šampaňského vína. Možnost ochutnávek. Pak po dalších cca 7 km dojedeme do termálních lázní v RADENCI (55 km). Ubytování v hotelu s přímým vstupem do termálních lázních.

8. den:
snídaně, ráno možnost koupání v termálních lázních, návrat domů přes Rakousko a příjezd do ČR v pozdních odpoledních hodinách.

Fotogalerie