Lechtalské údolí s kartou 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 11 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy ráno, další nástupní místa: Hradec Králové, Pardubice, Plzeň, malebné údolí Tannheimertal, jedno z nejnaštěvovanějších výletních míst nedaleko hranic s Německem, procházka kolem jezera Vilsalpsee obklopeného vápencovým masívem hor (asi 45 minut) nebo posezení v restauraci na břehu, večer příjezd do hotelu

2.den
2. den: výlet místním busem do „nejkrásnější vesnice Evropy“ roku 2004 LECH am ARLBERG, lanovkou Rüfikopfbahn do výšky 2.350 m, nádherné výhledy, lanovkou na Schlegelkopf, turistika chráněnou přírodní oblastí s vápencovými skalami, návrat pěšky nebo lanovkou a místním autobusem

3.den
3. den: po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse zvané „cesta snů“, výhledy na jezera a ledovce, nenáročná procházka kolem přehrady, návštěva největší továrny na špek v Tyrolsku, možnost nákupu této speciality gastronomie

4.den
4. den: místním autobusem do vesnice BACH, lanovkou Jöchelspitzbahn do výšky 1.768 m, naučná stezka alpskou flórou, koberce pestrých lučních květin, různé horské odrůdy lilií, sasanek, zvonců, hořců, karafiátů, protěží, bylin... anebo procházka z Holzgau nádherným údolím Höhenbachtal kolem vodopádu Simmswasserfall, údolí přetíná jeden z nejvyšších a nejdelších visutý most pro pěší v Rakousku, všichni návrat do hotelu místním busem

5.den
5. den: z vesničky WARTH lanovkou Steffisalpexpres do výše 1.884 m, celodenní turistika k horským chatám nebo túry do nitra hor, výběr podle náročnosti, jedna z nejkrásnějších tras vede přes azalková pole k jezeru Körbersee; v případě, že lanovka nebude v provozu, výjezd autobusem do průsmyku Hochtannbergpass (1 676 m) a po pohodlné pěšině k jezeru, variantně pohodlné procházky Lechtalským údolím s malebnými vesničkami, každá je něčím pozoruhodná, ve STEEGU lze navštívit aquacentrum - karta poskytuje slevu

6.den
6. den: odjezd z hotelu naším busem do údolí Namlos, největší obydlená osada se salašemi a horskými chatami v Rakousku FALLERSCHEIN, procházka krásnou přírodou, kolem poledne odjezd po panoramatické cestě přes Bergwang do ČR, návrat pozdě večer CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí.

Fotogalerie