Polsko - Po stopách polských králů a svatého Vojtěcha 

Dejte vědět svým přátelům:

od 13 490 Kč

PopisUbytování:

Ubytování: - 8x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích.

Program:

1. den:
v ranních hodinách odjezd do Polska. Nejprve si prohlédneme jedinečné architektonické stavby tzv. hrázděné kostely míru (UNESCO) v JAWORU A ŚWIDNICI. Pak se přesuneme do metropole Slezska VRATISLAVI. Navštívíme Staré město, Pískový a Tumský ostrov s mnoha významnými gotickými památkami a samozřejmě nezapomeneme na slavnou Halu století (UNESCO).

2. den:
dopoledne si prohlédneme barokní památky a náměstí v LEŠNU spjatém s Janem Ámosem Komenským a dalšími českými exulanty, kterým se věnuje i místní muzeum. Pak navštívíme novogotický zámek KÓRNIK s výzdobou ve španělském stylu a úžasným arboretem. Zbytek dne strávíme v metropoli Velkopolska - POZNANI. Prohlédneme si Staré město a Tumský ostrov.

3. den:
po snídani zamíříme na ostrov uprostřed LEDNICKÉHO JEZERA s muzeem prvních Piastovců v místech, kde středověké Polsko přijalo křesťanství. V bývalém hlavním městě HNĚZDNĚ se pokloníme ostatkům sv. Vojtěcha a v areálu BISKUPIN se vrátíme do doby lidu lužické kultury o 2 500 let nazpět.

4. den:
budeme se věnovat dalšímu z polských zemí, Kujavsku. Ráno se seznámíme s TORUNÍ (UNESCO), která je současně rodištěm MIKULÁŠE KOPERNÍKA. Z historických pamětihodností rozhodně navštívíme Dům Mikuláše Koperníka a slavnou Šikmou věž. Odpoledne se přemístíme přes goticko-renesanční rytířské CHEŁMNO do malebných středověkých městeček GRUDZIĄDZ a GNIEW.

5. den:
výlet do oblasti ŠVÝCARSKÉHO KAŠUBSKA: prohlédneme si skanzen kašubské vesnice WDZYDZE KISZEWSKIE, posléze přejedeme na pobřeží Baltu do SŁOWIŃSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU s pohyblivými písečnými dunami. Poslední zastávkou bude HELSKÁ KOSA s výjimečnými přírodními krásami a nádhernými písčinami.

6. den:
na břehu Baltského moře navštívíme GDAŇSK, jedno z nejkrásnějších polských měst, které je symbolem staletého bohatství hanzovních měst. Kromě prohlídky samotného města si ještě za městem prohlédneme gotickou OLIWSKOU KATEDRÁLU a při ústí Visly památník WESTERPLATTE. Odpoledne se přesuneme na prohlídku sídelního hradu řádu německých rytířů v MALBORKU (UNESCO). Na nocleh se přesuneme k hranicím s Kaliningradskou oblastí.

7. den:
ráno si zameditujeme oslněni nádherným barokem v jenom z nejvýznamnějších center mariánského kultu v Polsku, v klášteře ŚWIĘTA LIPKA. Pak se přesuneme do nedávné pochmurné doby a shlédneme zbytky HITLEROVA VLČÍHO DOUPĚTE. Zbytek dne strávíme na výletní lodi na MAZURSKÝCH JEZERECH, případně koupelí v jezeře.

8. den:
prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností VARŠAVY: Staré a Nové město, Královský zámek, katedrála sv. Jana, Královská cesta, Národní muzeum, Palác vědy a kultury, Łazienkovský palác a Wilanów.

9. den:
po snídani navštívíme šlechtickou usedlost ve vsi ŻELAZOWA WOLA, kde se narodil a žil skladatel Frédéric Chopin a kde se nachází největší muzeum věnované tomuto velikánovi. Poslední zastávkou v Polsku bude duchovní centrum země - klášter - Jasná hora v ČENSTOCHOVÉ, nejslavnější mariánská svatyně se zázračnou ikonou Černé Madony. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Fotogalerie