Polské Vysoké Tatry - Krakow a Vělička ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 6 590 Kč

Popis


Program:

1. den,
odjezd ve večerních hodinách přes Slovensko do Polska, noční přejezd

2. den,
ráno příjezd do oblasti Kužnice a lanovkou na Kasprowy Vrch. Méně zdatní turisté: procházka po vrcholu a lanovkou zpět do Kužnic. Dále možnost pokračovat pěšky až do Zakopaného (bulvár Krupowski). Zdatní turisté zvolí pěší sestup do Kužnic. Našim nebo místním busem se dostaneme do centra Zakopaného, setkání celé skupiny a prohlídka města. Odjezd na hotel, ubytování, večeře.

3. den,
po snídani odjezd na prohlídku největších solných dolů ve Věličce (UNESCO). V odpoledních hodinách přesun do Krakova (UNESCO). Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města (zbytky hradeb, Mariánská katedrála, tržnice sukna, hrad Wawel s katedrálou a hrobkami polských králů atd. Návrat na večeři a volno.

4. den,
po snídani odjedeme do oblasti Mořského Oka a Doliny pěti jezer polských. Odtud pro urychlení využijeme koňských potahů a vyjedeme po silničce téměř k Mořskému Oku, (cesta by trvala pěšky cca 2,5 hodiny). Od jezera se nabízí pohled na nejvyšší polskou horou Rysy – 2.499 m n.m. Méně zdatní turisté obejdou jezero a vydají se zpět (cca 3 hodiny). Zdatní mohou vystoupat do horského kotle k jezeru Czarny staw pod Rysy či dolinou Roztoki kolem vodopádu Siklava do Údolí Pěti polských ples. Stejnou cestou zpět nebo cestu si zkrátíme využitím koňského povozu. Ve zbytku času možnost ze Zakopaného vyjet pozemní lanovkou na horu Gubalowku (krásný výhled na celé pohoří Tater). Po večeři volno.

5. den,
Po snídani rozdělení na dvě skupiny: 1. část: odjezd do osady Kyry – odkud je vstup do nejatraktivnější doliny Košcieliské (9 km), dále dojdeme přes Polanu Pisana až k chatě Ornak. Z doliny vedou odbočky do přírodních jeskyní. Zdatní turisté mohou zajít k jeskyni Smoczna Jama či jeskyni Mylna. 2. část: relaxace v nedalekých moderních lázních Chocholowskie Termy, s teplotou vody kolem 36 °C. Odjezd domů v 16 hodin. Předpokládaný návrat v nočních hodinách.

Fotogalerie