Polské Bieszczady na kole v pohodě ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 17 990 Kč

PopisUbytování:

Ubytování: - 7x nocleh v *** horském hotelu.

Program:

1. den:
ranní odjezd z ČR, průjezd Polskem, večerní příjezd do Bieszczad, ubytování v centru Bieszczad ve středisku USTRZYKI GÓRNE.

2. den:
po silnici podél říčky Wolosaty do SMOLNIKU, kde se nachází dřevěný kostel sv. Michala Archanděla z 18. století zařazeného mezi památky UNESCO. Dále pokračujeme podél řeky San do DWERNIKU, kde si prohlédneme další z řady dřevěných kostelů sv. Michala Archanděla. Poté odbočíme na lesní cyklostezku vedoucí údolím skrze Caryňské poloniny podél kempů a Caryňského potoku. Následně vyjedeme na silnici, po které se vydáme směrem zpět od BEREŽKI do BRZEGI GORNE, kde nás bude čekat autobus, který nás zaveze na ubytování (40 km).

3. den:
po silnici vyjíždíme přímo z hotelu až do malé vsi CHMIEL s dřevěným kostelem sv. Mikuláše. Pokračujeme podél řeky San k ZATWARNICA, kde odbočíme na lesní cyklostezku. Pomocí pozvolného stoupání (400 m) jedeme k hřebenům, lesní cesta nás dovede až do obce LUTOWISKA, kde se zastavíme na nákupy a následně pokračujeme na kole přímo do hotelu (44 km).

4. den:
ráno autobusem do městečka CISNA. Dopolední výlet úzkokolejkou údolím říčky Solinky do nitra bieszczadských lesů. Již na kole budeme sjíždět z vrcholu 720 m do údolí Oslawy, kde budeme pokračovat podél stejnojmenné říčky až do vesničky TURZAŇSK s dalším dřevěným kostelíkem zaneseným na seznamu UNESCO (40 km). Údolím kolem řeky pojedeme až do většího města ZAGORZ. Odkud se vracíme autobusem zpět do ubytování (58 km). Alternativně lze tento den využít jako odpočinkový a po příjezdu do Turzaňsk jet do Sanoku autobusem s prohlídkou skanzenu (33 km). Autobusem obě skupiny zpět na ubytování.

5. den:
celodenní pěší túra k trojmezí Polska, Slovenska a Ukrajiny - na vrchol KREMENEC (1 221 m). Ze sedla Przelecz Wiznianski vystoupáme na vrchol WIELKA RAWKA (1302 m) s výhledy na bieszczadské poloniny a do Podkarpatské Rusi na Ukrajině. Podél polsko-ukrajinské hranice dojdeme k trojmezí. Přes hřeben DZIAL sestoupíme do WETLINY. Autobusem zpět na ubytování.

6. den:
celodenní výlet na kole do nejvýchodnější části Bieszczad. Horská silnice nás zavede k zubří rezervaci. Dále opuštěnou krajinou sjedeme k řece SAN tvořící hranici s Ukrajinou. Podél řeky pokračujeme k vřesovišti TARNAWA. Opuštěnou krajinou po štěrkové cestě pozvolna směřujeme vzhůru až do výšky 800 metrů. Pro zájemce je možnost po štěrkové cestě si prodloužit výlet dále až k zaniklé vesnici BENIOWA se zbytky hospodářských budov a základy kostela. Budeme projíždět vesnici MUCZNE se stylovou zájezdní restaurací a zakončíme jej u zubří farmy, odkud nás autobus doveze zpět na ubytování (Trasa: 55 km / s prodloužením 65 km).

7. den:
ráno po snídani odjezd domů, tranzit Polskem, večerní návrat do ČR.

Fotogalerie