Krakov (Krakow), Wroclaw, Wieliczka a UNESCO 2023 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 7 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Využíváme autobusy s klimatizací, vybavené přehravačem DVD a WC, o přestávkách možnost občerstvení - prodej studených i teplých nápojů za české koruny.Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy v 7 h (HK a po trase dle dohody), cesta do Polska, Slezska, KSIĄŻ, zámek vysoko nad řekou Pelcznicou v přírodním parku, příjemná procházka, hrázděný kostelík Świdnica (UNESCO), jedinečná „mírová stavba“ na ukončení třicetileté války, nezaměnitelná architektura, pohledy na posvátnou horu Slezanů, tajuplná hora Ślęża, WROCŁAW (VRATISLAV), metropole Dolního Slezska, město „sta mostů“ na řece Odře založené českým knížetem Vratislavem, historické centrum, Rynek - jedno z nejkrásnějších náměstí Evropy, goticko-renesanční radnice, procházka po stopách wroclawských krasnale (sošky trpaslíků), ubytování ve VRATISLAVI

2.den
2. den: WROCŁAW, Tumský (Tumski) ostrov s katedrálou, staré město, gotická radnice a renesanční domy, barokní univerzita (Aula Leopoldina), variantně botanická zahrada a japonská zahrada, Pískový ostrov s katolickým kostelem, ZOO a Afrikárium nebo Vratislavské panorama, secesní řetězový Grunwaldský most, Hala století (UNESCO) s fontánou (architekt Max Berg), zážitkové rozloučení s městem

3.den
3. den: cesta krajem Horního Slezska, OPOLE (OPOLÍ), historická metropole na řece Odře, katedrála a hradní Piastowska věž a neorenesanční radnice (jako ve Florencii), skanzen (Muzeum Wsi Opolskiej) a zastávka u přírodního parku se zámkem Pławniowice (Ballestrem Palace) s procházkou k jezeru, cesta do Malopolska, WIELICZKA (Vělička), návštěva solného dolu Wieliczka, světový unikát, jedna z hlavních světových památek UNESCO: solné doly staré 2 700 let, podzemní prostory, solná jezera a především komplex kaplí, mj. kaple sv. Kingy dlouhá 54 m a vysoká 12 m s nádhernou výzdobou, sbírka soch ze soli, muzeum těžby soli, fakultativně večeře

4.den
4. den: celodenní KRAKÓW (KRAKOV) - UNESCO, prohlídka města s průvodcem: Wawel, královský zámek, pro zájemce reprezentativní renesanční interiéry, katedrála (mauzoleum sv. Stanislava, královské náhrobky, zájemci krypta a věž se zvonem Zikmund), Královská cesta (Via regia), kostel sv. Petra a Pavla a románský kostel sv. Ondřeje, Mariánský chrám s bohatě zdobeným a 13 m vysokým gotickým oltářem, budova renesanční tržnice Sukiennice (bývalé soukenické krámy), zachovalé zbytky středověkého opevnění Floriánská brána a Barbakán, Collegium Maius (historická budova univerzity), možnost návštěvy Národního muzea s vystaveným obrazem Leonarda da Vinci - Dáma s hranostajem, kavárnička nebo Pijalnia czekolady – výborná čokoláda na pití, židovská čtvrť Kazimierz (UNESCO), návrat a fakultativně večeře

5.den
5. den: Kalwaria Zebrzydowska (sanktuárium a kulturní krajina na seznamu UNESCO), jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Polsku s nejrozsáhlejší kalvárií tvořenou 41 kaplemi a rozprostírající se na okolních kopcích, vycházková trasa, procházka a potěšení z babího léta, zastávka CIESZYN (Polský Těšín), městečko se zámkem a vzácnou rotundou sv. Mikuláše (exteriéry), návrat do 23 h CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Fotogalerie