Pákistán - Pohodový Karákóram s turistikou pod Nanga Parbat a plnou penzí 

Dejte vědět svým přátelům:

od 86 990 Kč

Popis


Poloha:

Pákistán, drsná země tyčící se k nebiPákistán je krásná a kulturně velmi bohatá země. Již odpradávna byl spojnicí mezi civilizacemi dnešního Afghánistánu a Iránu a natolik odlišné Indie. Hranice mezi těmito zeměmi se v průběhu dějin měnily, někdy byly mostem pro myšlenky, zboží, příchozí cizince, jindy se staly místem bojů a válek. Díky bohaté historii se v kultuře Pákistánu spojují perské a indické vlivy s proudy islámu, od těch radikálních přes konzervativní až po mystické. Vliv islámu na všechny oblasti života symbolizuje i státní vlajka, na které levý bílý kruh představuje náboženské minority, ale hlavním motivem je islámský půlměsíc a hvězda na zeleném pozadí, rovněž v tradiční barvě islámu. A hlavní město země jednoduše název „město islámu“.Pákistán je rovněž drsná země. Drsná životními podmínkami, přísností vůči „neřestem“, které u nás tolerujeme, ale na které si v Pákistánu musíme dát pozor. Tady opravdu platí úsloví jiný kraj, jiný mrav. Také příroda zde ukazuje několik tváří. Vlídnou a s úrodou kolem velké řeky Indus, vyprahlou v jižním Balúčistánu, extrémní na severu země, kde se k nebi tyčí Himaláje a Hindúkuš. Přestože nejvyšší horou světa je Mount Everest, tím největším lákadlem a pokušením pro všechny horolezce světa je právě pákistánská K2.Tato země je obrovská, členitá, hustě osídlená a různorodá ve všech oblastech. Žije zde mnoho etnik a národností, mluví se zde směsí jazyků, můžete se zde dotknout tisíce let starých zdí, nasát atmosféru na místních trzích i loudat se super moderními nákupními centry. Tato země nabízí více, než je možné popsat pár větami. Nezbývá nic jiného než vydat se do ní a objevovat její drsnou, ale upřímnou krásu. Vždyť nakonec Pákistán v překladu znamená země čistých lidí.


Ubytování:

Ubytování: - 6x v jednoduchých hotelech s vl. soc. zařízením; 3x v horských chatách se společným soc. zařízením

Program:

1. den:
odlet z Prahy do PÁKISTÁNU.

2. den:
přílet do ISLÁMÁBÁDU, první část přejezdu severním směrem (cca 4-5h) na ubytování do města NARAN. (dle průjezdnosti cest), ubytování v hotelu, odpoledne možnost odpočinku a relaxace na ubytování. Pro zájemce je připraven nenáročný odpolední výlet k malebnému jezeru SAIF EL MALUK. Ve městě také navštívíme lokální BAZAR. V případě uzavření silnice do Naran (zpravidla kvůli sněhu) bude trasa vedena přes Besham City, kde bude rovněž zajištěno ubytování. V takovém si CK vyhrazuje právo zrušit výlet k jezeru Saif El Maluk! Večeře.

3. den:
druhá část přejezdu do HUNZA VALLEY po světoznámé nejvyšší položené mezinárodní silnici KARAKORAM HIGHWAY! Postupně se dostaneme mezi horské velikány jako RAKAPOSHI (7 788 m), ULTAR SAR (7 388 m), SNOW DOME (7 257 m) apod. Cestou se také zastavíme na rozhraní tří nejvyšších pohoří světa HIMÁLAJ, HINDÚKUŠ a KARÁKÓRAM. Díky absolvování části přejezdu v předchozím dni budeme mít prostor pro zastávky, na kterých si vychutnáme první výhledy na horské velikány! V karákóramském podhůří se ubytujeme nad údolím u vyhlídkového místa přezdívaném Karákóramské orlí hnízdo.

4. den:
ráno si za dobrého počasí vychutnáme výhledy na sedmitisícové masivy a na ikonickou horu LADY FINGER. Den pak strávíme objevováním údolí HUNZA. Navštívíme 700 let starou pevnost BALTIT FORT a na druhém břehu řeky ALTIT FORT. Z obou míst se můžeme těšit na výhledy jak na pohoří KARÁKÓRAM, tak do údolí řeky HUNZA pod námi. Dále se podíváme do královských zahrad a také staré části vesnice ALTIT, kde se seznámíme s životem místních. Krátký přejezd na ubytování.

5. den:
Okolo malebného jezera ATTABAD LAKE stoupáme dále po KARAKORAM HIGHWAY. Odvážlivci se nejprve projdou po obřím visutém mostě PASSU/HUSSAINI. Na vyhlídkových místech si pak všichni vychutnáme pohledy na rozeklané skály a obří masivy v bezprostřední blízkosti silnice. Uvidíme například ostré jehly šestitisícového masivu TUPOPDAN (PASSU CONE) nebo zasněžený KARUN KUH (6 997 m). Těšit se můžete rovněž na úžasné pohledy na masivní ledovce. Kromě PASU GLACIER nás čekají i vyhlídky na čtvrtý největší ledovec planety BATURA GLACIER. Podle aktuálních podmínek se projdeme k jednomu z obřích ledovců do bezprostřední blízkosti! Na hranici 3 500 výškových metrů vjíždíme do KHUNJERAB NATIONAL PARK, kde s trochou štěstí uvidíme LEVHARTA SNĚŽNÉHO, jehož populace je zde jednou z největších. V parku jsou také KOZOROŽCI nebo SVIŠTI. Ve výšce 4 733 m n. m. staneme na ČÍNSKÉ hranici, a zároveň na NEJVYŠŠÍM HRANIČNÍM PŘECHODU SVĚTA. Karákóramskou vysokohorskou silnicí se pak vrátíme do nižších poloh na hotel do GILGITU.

6. den:
ráno přejezd do RAIKOT, kde překročíme slavnou řeku INDUS a na rozhraní mezi KARÁKÓRAMEM a PÁKISTÁNSKÝM HIMÁLAJEM budeme pokračovat jeepem do TATU (2 350 m). Zahájení turistiky pod jednu z nejznámějších osmitisícovek NANGA PARBAT. Na lehko, s úschovou velkých zavazadel a s možností využití nosičů vyrážíme v jednoduše přístupním terénu a v klidném tempu za dalšími dechberoucími výhledy. Dnes dojdeme do FAIRY MEADOWS (3 300 m), odkud se nám naskytnou mimořádné výhledy na respekt budící masiv NANGA PARBAT (8 126 m). Nocleh je zajištěn ve dvoulůžkových chatkách. I na pěším putování je samozřejmě zajištěna plná penze!

7. den:
brzy ráno pokračujeme v trase, která nás dovede mezi ledovce RAKHIOT a GANALO GLACIER. Po stále dobře schůdné cestě vystoupáme až do základního tábora osmitisícovky – NANGA PARBAT BASE CAMP (3 950 m), odkud budeme pozorovat tento slavný vrchol z opravdu bezprostřední blízkosti (vrchol hory bude vzdálen pouhých 10 km).Sestup na úroveň cca 3 500 m na nocleh ve dvoulůžkových chatkách.

8. den:
dopoledne sestup do FAIRY MEADOWS, kde budeme mít po zbytek dne prostor pro relaxaci a vychutnání si výhledů na velehory. Poslední nocleh v horských chatkách.

9. den:
dopoledne už jen vyrazíme zpět do TATU, kde nastoupíme do jeepu a budeme pokračovat v poznávací části programu. Projedeme okolo vysokohorského jezera LULUSAR LAKE (3 500 m) a přes průsmyk BUBUSAR TOP (4 173 m) až do NARAN případně do BESHAM (v závislosti na průjezdnosti cesty).

10. den:
závěrečný přejezd do ISLÁMÁBÁDU (cca půldenní), před příjezdem do metropole návštěva muzea TAXILA s expozicí o HARAPPATSKÉ CIVILIZACI, starověkých obyvatel oblasti okolo řeky INDUS. Ta patří mezi nejstarší civilizace světa. Případně dokončení prohlídky hlavního města.

11. den:
celodenní prohlídka hlavního města včetně návštěvy MEŠITY ŠÁHA FAISALA, která patří mezi největší na světě či moderního památníku PAKISTAN MONUMENT. Zavítáme i do RÁVAPINDÍ, které s metropolí tvoří souměstí. Individuální volno. Večeře. Po večeři transfer na letiště.

12. den:
odlet ve velmi brzkých ranních hodinách, přílet do ČR.

Fotogalerie