Norsko - velký polární okruh 

Dejte vědět svým přátelům:

od 15 801 Kč

Popis


Doprava: Busem.

Nástupní místa:

termín od 1. 7. Praha, Pardubice, Hradce Králové, Ústí nad Labem,

termín od 29. 7. Praha, Plzeň, Ústí nad Labem.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění á 559,-Kč; vstupy.


Ubytování:

Popis - Tento podrobný okruh nejen do Norska propojuje nejkrásnější partie severního Norska (čarokrásné souostroví Lofoty s malebnými tmavě červenými rybářskými vesničkami, nad nimiž se tyčí rozeklané vrcholky hor) s přírodními krásami středního a jižního Norska (ledovec Svartisen, Zlatá cesta Severu přes hory a fjordy začínající proslulou cestou Trollů, pokračující plavbou přes Norddalsfjord a končící u nejkrásnějšího fjordu Geiranger). Zájezd neopomíjí ani kulturní památky země, navštívíme největší severskou gotickou katedrálu v Trondheimu, světoznámý skanzen v Lillehammeru, věhlasná muzea v hlavním městě Norska Oslu.

Ubytování - 4 -5 lůžkové chaty nebo ubytovny

Program:

Program
1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. Krátkým trajektem z Německa do Dánska a novým Øresundským mostem z Kodaně do Malmö ve Švédsku. 2. den: LUND – významné kulturní středisko v jižním Švédsku s pěknou románskou katedrálou, v historii dokonce největší město Skandinávie. 3. den: Přejezd hraničního fjordu IDDEFJORD. Vyhlídková jízda podél nejdelšího norského jezera MJØSA. Návštěva městečka LILLEHAMMER – turistické a sportovní centrum, dějiště zimních olympijských her, věhlasný skanzen. 4. den: Průjezd nejdelším norským údolím GUDBRANDSDALEN, které je nazýváno srdcem Norska, a národním parkem DOVREFJELL s vyhlídkou na jeho drsnou přírodu. Devítihodinová prohlídka TROND-HEIMU – třetí největší město Norska s katedrálou, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu severní Evropy. Noční přejezd. 5.-6. den: Norské souostroví LOFOTY – patří k nejmalebnějším místům ve Skandinávii. Rybářské vesničky jsou rozprostřené podél mořských zálivů a nad nimi se tyčí rozeklané vrcholky hor. Jsou považovány za ráj turistů, malířů a rybářů. Hlavní město SVOLVAER, UNESCEM chráněný fjord NUSFJORD, městečko SUND známé kovářskou výrobou, městečko REINE vyhlášené nejkrásnějším místem Norska, městečko Å na nejjižnějším cípu Lofot aj. 7. den: Přejezd nově otevřenou silnicí s mnoha dlouhými tunely a trajektem zpět na pevninu s pohledy na skalnaté hory vyrůstající přímo z mořské hladiny. Dále cesta divokou krajinou NORDLANDU podél nesčetných jezer a hlubokých fjordů s okouzlující scenérií majestátních hor. Přestávky na zajímavých místech. Turistika v národním parku rago. Městečko FAUSKE. 8. den: Zastávka na POLÁRNÍM KRUHU – prohlídka návštěvního centra. SVARTISEN – výlet k nejznámějšímu ledovcovému splazu druhého největšího norského ledovce. MO I RANA – město na břehu Ranafjordu, obchodní centrum oblasti. Noční přejezd. 9. den: Procházka tundrou v DOVREFJELLU v okolí Dombasu. Královská cesta, kterou putovali králové na korunovaci do katedrály v Trondheimu. Ubytování. 10. den: ZLATÁ CESTA SEVERU – začíná jedinečným stavitelským dílem silnicí TROLLSTIGVEIEN s úchvatnou vyhlídkou, pokračuje přes hory k NORDDALSFJORDU a po jeho přeplutí trajektem dále k nejkrásnějšímu fjordu GEIRANGER (UNESCO), jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů. Cesta malebným údolím OTTADALEN se zastávkou v městečku LOM s kostelíkem a dřevěnou architekturou. Nocleh. 11. den: OSLO – vzdušná a zelená metropole Norska s množstvím kulturních památek i s věhlasnými muzei. Nocleh. 12. den: MALMÖ – třetí největší město Švédska, jež si zachovalo řadu stavebních památek. Odjezd do Čech. 13. den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

Fotogalerie