Rotterdam, Van Gogh a největší korzo světa 2021 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 7 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - klimatizovaným autobusem s prodejem nápojů, DVDUpozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Pojištění - Souzájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 KčČíslo poj. smlouvy: 1360500127 tarif K3; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy večer , dále Plzeň, svoz od 6 osob z Br za 400 Kč), transfer přes SRN do Holandska

2.den
2. den: skanzen KINDERDIJK (UNESCO), důmyslný systém odvodnění půdy, 19 větrných mlýnů na břehu kanálu na okraji ROTTERDAMU, muzeum větrných mlýnů, ráj fotografů, fakult. projížďka lodí po kanálu mezi mlýny, prodejna sýrů od místního výrobce, ROTTERDAM, město vody a Europoort, největší přístav Evropy a největší kontejnerový přístav na světě, ubytování v centru, prohlídka města s průvodcem, centrum města s jedinečnou moderní architekturou a mrakodrapy (Kijk-Kubus, stavba Het Potlood a Nizozemský architektonický ústav), Witte Huis - kdysi nejvyšší budova kanceláří v Evropě, možnost návštěvy muzeí: námořní muzeum, Kunsthal, Museum Boijmans Van Beuningen - jedna z nejkrásnějších kolekcí v Holandsku od Jana van Eycka až po moderní laserové obrazy, večer Markt Hall - supermoderní stavba tržnice s možností večeře, místní specialita - holandský „haring“ (slaneček), nebo „kibbeling“ (smažená ryba)

3.den
3. den: ZUNDERT, město narození van Gogha, muzeum van Gogha, římskokatolický kostel, neoklasicistní radnice, větrný mlýn ze 17. st., největší květinové korzo na světě (na 600 000 květů jiřin, na 20 pohyblivých soch až 10 m vysokých alegorických vozů), v podvečer návrat do ROTTERDAMU, atmosféra večerního města

4.den
4. den: ROTTERDAM, procházka přístavem, fakult. okružní plavba lodí přístavem - zážitek pro milovníky lodí, pohledy na Erasmův most a další rotterdamské mosty, moderní budovy na nábřeží z vodní perspektivy nebo procházka k vyhlídkové věži Euromast (185 m) - symbol města, panoramatický výhled na město, možnost využít jízdu otáčivým výtahem až do výšky 185 m nebo adrenalinové zážitky – sjezd na kladce nebo slaňování (vždy nutná rezervace v předstihu), odpoledne fakult. cesta vlakem s průvodcem do města DEN HAAG (cca 6 €), sídlo královny a vlády, honosná palácový komplex parlamentu u jezera Hofvijver, radnice, protestantský kostel sv. Jakuba, možnost návštěvy Mauritzhuis - jedna z nejkrásnějších galerií Nizozemska (Rembrandt, Vermeer), procházka městem, možnost oběda či večeře, večer odjezd z ROTTERDAMU ke skupině do HAAGU a transfer do ČR

5.den
5. den: návrat do ČR ráno CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu dle slavností. Doporučujeme Rotterdam Welcome Card (17€, doprava zdarma, slevy na muzea).

Fotogalerie