Holandsko, Velikonoce v zemi tulipánů s ubytováním v Rotterdamu 2022 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 7 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Využíváme autobusy s klimatizací vybavené WC, DVD, barem na teplé i studené nápoje (o přestávkách prodej za Kč)Svoz z Brna může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč• pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč• úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 KčNově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění nížeNáklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hoteluRozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy ve 20 h, další nástupní místa: Beroun, Plzeň, od 6 osob svozy z Hradce Králové a Pardubic, dále z Brna za příplatek 400 Kč, noční transfer přes SRN do Holandska

2.den
2. den: ALKMAAR, centrum sýrů gouda, město na kanálech, tradiční historické vážení sýrů v krojích na radničním náměstí, sýrový trh, kouzlo uliček na grachtech, skanzen lidové architektury a řemesel s větrnými mlýny, uměleckými řemesly v ZAANSE SCHANS, holandský skanzen s ukázkou výroby dřeváků, idylické posezení u jezera, cesta mezi větrnými mlýny, ochutnávka sýrů, možnost ochutnat i slavné holandské kakao a čokolády, dojezd na ubytování v ROTTERDAMU, plavba lodí, fakultativně večeře, jedinečná atmosféra velkého města s osobitou moderní architekturou, např. Kijk-Kubus, starý přístav, fakult. zajímavá projížďka lodí podél přístavu

3.den
3.den: KEUKENHOF (www.keukenhof.nl), světoznámý park, barevná paleta květin na ploše 32 ha lesoparku, kolem 6 milionů tulipánů a dalších cibulovin, i políčka i lány jarních květů - hyacinty, narcisy a první tulipány, každý rok vysazena nová tematická mozaika ¨z jarních cibulovin,cesta mezi květinovými poli do DEN HAAGU, budova parlamentu na břehu jezera Hofvijver, variantně návštěva Mauritshuis, jedné z nejkrásnějších galerií Nizozemska (Rembrandt, Vermeer) nebo holandský park miniatur Madurodam, DELFTY, městečko na kanálech známé díky porcelánu (fajans), zajímavé kostely, po stopách Vermeera, návrat do ROTTERDAMU

4.den
4. den: AMSTERDAM, celodenní prohlídka historické části města, fakultativně projížďka lodí po grachtech, Královský palác, barevný květinový trh se záplavou tulipánů, dvůr Begijnhof, exkurze do brusírny diamantů, Muzeum Vincenta van Gogha (nutná předběžná rezervace) nebo Rijksmuseum (Rembrandt) nebo Rembrandtův dům, variantně individuálně expozice Anne Frank nebo návštěva expozice piva Heineken, romantika uliček na kanálech, dvůr Beginjhof, individuálně návštěva muzea lodí, kouzlo večerní metropole a fakultativně večeře v restauraci (např. pověstná indonéská kuchyně)

5.den
5. den: návrat do Prahy ráno na Velikonoční pondělí (a ještě stihnete pomlázku) CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám ve městech. Muzea jsou nutná rezervovat i hradit předem.

Fotogalerie