Pohodový týden na kole - Slovinsko - Kranjska Gora - TOP cyklotrasy na rozhraní  

Dejte vědět svým přátelům:

od 17 290 Kč

Popis


Program:

1. den:
odjezd z ČR v podvečerních hodinách do Slovinska.

2. den:
příjezd do KRANJSKE GORY (810 m), dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu. Později dopoledne od hotelu projedeme světoznámé slovinské lyžařské středisko KRANJSKA GORA s malebným jezerem JASNA a jeho slavnou sochou ZLATOGORA. Od jezera pokračujeme po ALPE ADRIA TRAIL podél potoka PIŠNICA až k velmi zajímavé RUSKÉ KAPELICI. Odtud jen pak sjezd zpátky do hotelu (celkem 25 km). Večeře.

3. den:
po snídani pojedeme kolem pramenů řeky SÁVY a i po tělese bývalé železnice dojedeme až do italského střediska TARVISIO, kde se připojíme na velmi známou cyklotrasu CICLOVIA. Nejdříve překročíme hranice do Rakouska a za městečkem ARNOLSTEIN se odpojíme a pojedeme podél řeky GAIL, a zpět přes RIEGERSDORF. Za tímto městečkem začneme stoupat do průsmyku WURZEN PASS, kde překročíme opět slovinské hranice a čeká nás jen krátký sjezd přímo do hotelu (55 km). Kdo se necítí na výjezd do průsmyku, lze posledních 15 km dojet naším busem. Alternativou je i vyjet z Arnolsteinu lanovkou i s kolem na rozhraní 3 států a pěkným sjezdem zpět do hotelu. Všichni večeře.

4. den:
po snídani budeme pokračovat podél řeky SÁVY, okrajem Triglavským národním parkem, doputujeme až k lázeňskému městečku BLED, ležícím na břehu stejnojmenného jezera. Projedeme i kolem jedné z největších přírodních pozoruhodností Slovinska, soutěsky VINTGAR, kde po zaparkování kol se projdeme touto fantastickou divokou soutěskou. Po prohlídce už nás čeká jen dojet na kole do Bledu, kde ještě objedeme BLEDSKÉ JEZERO (50 km). Zpět pojedeme naším busem společně s „pěšáky“. Všichni večeře.

5. den:
snídaně, společný den s pěší variantou: busem na parkoviště pod skokanské můstky, pěšky k chatě DOM V TAMARJU (1 108 m), krátký výstup k menším vodopádům IZVIR NADIŽE, zpět k pramenům řeky SÁVY a pěšky do hotelu. Lehčí varianta (1,5 z 5; 4 hod., ↑100 m, ↓100 m): od skokanských můstků přímo k pramenům Sávy a zpět do hotelu, odpoledne možnost využít hotelového bazénu, večeře.

6. den:
po snídani přejedeme busem do TARVISIA, kde se opět napojíme na dálkovou cyklotrasu CICLOVIA, ale tentokrát pojedeme po tzv. PONTEBBANĚ. Tak se jmenovala tato bývalá železnice, nás povede úzkým údolím říčky FEMMA. Zastavme se na nádraží Chiusaforte, kde na nás dýchne duch staré železnice. V Pontebba překročíme bývalé rakousko-italské hranice (do r. 1918). VENZONE, staré město zbořené roku 1976 při zemětřesení, bylo nově postaveno dle středověké předlohy. Nyní je zde na každém rohu levandulový obchůdek (60 km). Skoro celá trasa vede z kopce, takže je to opravdu příjemná a snad i odpočinková trasa, kterou zvládne každý. Z Venzone pak naším busem zpět do hotelu. Všichni večeře.

7. den:
snídaně, dopolední vyklizení pokojů, poslední využití bazénů nebo prohlídka KRANJSKÉ GORY. Navečer odjezd do ČR.

8. den:
příjezd do ČR.

Fotogalerie