Itálie - Milano, Turín, Janov a Cinque Terre letecky a rychlovlakem 

Dejte vědět svým přátelům:

od 19 990 Kč

Popis


Program:

1. den:
odlet z Prahy do Itálie do Milána brzy odpoledne, transfer do hotelu, MILANO (UNESCO), centrum historie, uměni a módy, gotický DÓM, možnost vyhlídky ze střechy katedrály, obchodní pasáž GALERIE VIKTORA EMANUELA II., individuální volno.

2. den:
MILÁNO, DUOMO DI MILANO (největší gotická stavba Itálie, fakult. možnost vyhlídky ze střechy katedrály), zámek CASTELLO SFORZESCO, původně pevnost Viscontiů, rozlehlý zámek s řadou nádvoří, arkádový dvůr CORTILE DELLA ROCCHETTA, návštěva galerie PINACOTECA DI BRERA, jedna z nejslavnějších obrazáren světa (Mantegna, Rafael, Rembrandt, Bellini), MUSEO D´ARTE ANTICA, sbírka starožitností i uměleckých děl (Tizian, Van Dyck, poslední Michelangelovo sousoší Pieta Rondanini), BASILIKA DI SAINT AMBROGIO – nejstarší sakrální stavba města, individuální volno k procházkám a nákupům.

3. den:
cesta nejrychlejším vlakem Evropy FRECCIAROSSA do města TURÍN (TORINO), město historie a designu s historií od dob Římanů (Porta Palatina), hrad, královský palác a zahrady VENARIA a řada paláců, dóm sv. Jana Křitele, Kaple sv. Roucha, posvátná relikvie - Turínské plátno, město aut značky Fiat, město proslulé výrobou kávy Lavazza a vermuthu Martini, atmosféra města nebo návštěva slavného Muzea automobilů, zpět regionálním vlakem.

4. den:
fakultativní výlet vlakem na pobřeží, JANOV, individuálně prohlídka, katedrála SAN LORENZO, kostel El Gesú, palác San Giorgio, kde napsal ve vězení Marco Polo svůj Milión a kde je rodný Kolumbův dům, PALAZZI DEI ROLLI (UNESCO), světoznámé akvárium a kouzlo přístavu a zpět do MILÁNA nebo variantně s průvodcem vlakem do vesnic CINQUE TERRE (UNESCO), romantické přístavní vesničky propojené pouze lodí nebo vlakem, turistika nebo střídání vlak, loď, turistika a koupání, návrat vlakem do MILÁNA, variantně celodenní pobyt v MILÁNĚ s možností návštěv muzeí, hřbitov nebo ulic módy (Corso Buenos Aires, Via Torino, Corso Vittorio Emanuele).

5. den:
MILÁN, světové centrum módy, milánský "ZLATÝ ČTYŘÚHELNÍK" (Quadrilatero d´Oro) s obchody módních návrhářů, exteriéry divadla LA SCALA a po individ. objednávce (na dopoledne), slavná Leonardova malbu Poslední večeře v kostel SANTA MARIA DELLE GRAZIE, odpoledne transfer na letiště, předpokládaný návrat do ČR pozdě večer.

Fotogalerie