Velikonoce ve starobylých městečkách Bavorska  

Dejte vědět svým přátelům:

od 5 690 Kč

Popis

BAVORSKÉ VELIKONOČNÍ KAŠNY, ROMANTICKÁ CESTA A KOUPÁNÍ V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH
Velikonoční tradice na Romantické cestě - to je opravdu zážitek. Budete moci poznat nádherný a originální zvyk německé oblasti Francké Švýcarsko - velikonoční zdobení kašen kraslicemi a zelenými snítkami. Velikonoční kašnu uvidíte např. v nejkrásnějším středověkém městě Rothenburg, ale i v dalších krásných městech jako je Dinkelsbühl, Bamberk, Forchheim nebo Bieberbach s největší nazdobenou kašnou na světě. Poznáte i přírodní krásy této oblasti a užijete si koupání v nejslanějších termálních lázních.


Ubytování:

Popis - Německo, náš největší soused. Německo je země, kterou mnohokrát využíváme jen jako průjezdní zemi do sousední Francie nebo do Španělska. Německo je země, která nám je v mnohém blízká a zároveň nabízí mnoho unikátních historických měst, starobylých architektonických staveb a monumentálních katedrál. Příjemným zpestřením v Německu pro vás bude plavba jedinečně tvarovaným údolím Rýna, která poskytuje nádherné panoramatické pohledy na množství starobylých hradů. Řeka Rýn, zejména právě romantický úsek mezi Mohučí a Kolínem, je pro mnohé ztělesněním turistického Německa. Německo však nabízí mnohem víc: pobřeží Baltského moře, hlavní město Berlín, korunovační město římských císařů v Cáchách, pohoří Schwarzwald. To vše budete moci poznat na našem poznávacím okruhu po Německu.

Ubytování - 7x ubytování v hotelích (2lůžk. pokoje)

Program:

1. den
Odjezd časně ráno (Semily cca 4:00, Praha 6:00) směrem na Rozvadov a do Německa. Nördlingen - kruhové středověké město, které je celé vystavěné v obřím kráteru po meteoritu Riess. Celé město můžete obejít po hradbách, které mají 12 věží a 5 bran (2,7 km), budete si moci užít vyhlídku z věže Daniel, popř. navštívit muzeum meteoritu. Poté vyrazíme na středověkou Romantickou cestu. Nejprve Dinkelsbühl - údajně nejkrásnější středověké město Německa - celé obklopené hradbami s věžemi a branami, středověké křivolaké uličky, romantická zákoutí s hrázděnými domy. Odjezd na nocleh.

2. den
Pokračování po středověké Romantické cestě: Rothenburg ob der Tauber - jedno z nejkrásnějších středověkých měst Evropy a také hlavní vánoční město s hradbami (budete moci vystoupit na věž a kousek se po nich projít s krásnými výhledy na střechy města), starobylými uličkami, hrázděnými domy, Německým muzeem Vánoc a samozřejmě slavnostně nazdobená "velikonoční kašna". Lázeňské město Bad Windsheim - zde budete moci navštívit rozlehlý skanzen v přírodě v čase Velikonoc, kde se představují různá francká řemesla a bavorské velikonoční tradice (prohlídka s průvodcem) a poté pobyt v termálních lázních Bad Windsheim s nejslanějším termálním bazénem v Evropě (nazývají ho malé Mrtvé moře). Popřípadě se projdete v historickém centru městečka (i zde ozdobená kašna), relax, posezení v hospůdce nebo cukrárně nebo celé odpoledne strávit v termálních lázních. Návrat na nocleh.

3. den
Dnes budeme putovat po nejkrásnějších velikonočních kašnách: Bamberk (UNESCO) - jedno z nejkrásnějších německých historických měst s tisícovkou historických domů, s 8 pivovary v podzámčí a s kostely na 7 návrších s čtvrtí Malé Benátky a s velikonoční kašnou. Forchheim - kašna před nejkrásnější středověkou hrázděnou radnicí v Německu. Bieberbach - největší nazdobená velikonoční kašna na světě, kterou zdobí až 12.000 kraslic. Odjezd do ČR, návrat do 24:00.

Fotogalerie