Velikonoce v Lužici, křižácké jízdy a zahrady 2021 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 4 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD a barem na teplé a studené nápoje, o přestávkách prodej nápojů za Kč. Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1.den: odjezd z Prahy v 6.30 h, další možná nástupní místa Mladá Boleslav, Liberec a po trase dle dohody; svoz z Brna za 400 Kč, svoz z Plzně za 200 Kč, cesta do SRN, Žitavské hory, kouzlo lužické krajiny, hrad OYBIN v krajině pískovcových skal, turistika ke zřícenině hradu a kláštera založeného Karlem IV., obchůdky s velikonoční výzdobou, cesta do ŽITAVY (Zittau), města, které kdysi náleželo k českému království, Řeznická bašta, květinové hodiny se zvonkohrou, Marstall, radnice, Johanniskirche, Velké postní plátno (více než 500 let staré), barevná moderní čtvrť, starobylé město ZHOŘELEC (Görlitz), brána, gotický chrám sv. Petra a Pavla, měšťanské domy, Svatý hrob (kopie Jeruzalémského hrobu), dojezd na ubytování, fakultativně večeře

2.den
2.den: fakultativně jízda historickým vláčkem Waldeisenbahn a den pro nejkrásnější jarní zahrady Lužice: BAD MUSKAU, zámek a rozsáhlý krajinářský park knížete Pückler-Muskau (UNESCO) - největší ve střední Evropě , BUDYŠÍN (Bautzen), město se zachovalými hradbami a mnoha věžemi vystavěné na ostrohu obtékaném řekou Sprévou, hlavní město lužických Srbů, Velikonoční atmosféra, dóm sv. Petra, šikmá věž, Kapitula, středověká vodárna, zámek Ortenburg a jedinečné Muzeum Lužických Srbů, na velikonoce krásně zdobené kraslice seznámení s bohatým lužickosrbským velikonočním folklórem, kraslice jsou podobné českým a velice dekorativní, zdobené různými technikami, podvečerní atmosféra plná pohody a lužickosrbské speciality, třeba "howjaze mjaso s chřenom", návrat na ubytování, fakultativní večeře

3.den
3.den: městečko HOYERSWERDA, lužické městečko s radnicí, trhovým náměstím s historickými měšťanskými domy, « srbskou kašnou » a dochovaným « poštovním sloupem », cesta lužickými vesnicemi a vrchol zájezdu: účast na tradiční velikonoční akci – velikonoční křižácké jízdě (nejpočetnější německé procesí - kolem 650 jezdců v černém na koních s bohatě zdobenými postroji), průvod vede skrz vesnice ŠUNOV (Schönau), ROŽANT, KONJECY (Cunnewitz), RALBICY (Ralbitz), unikátní hřbitov s bílými kříži, zde činí jízda až 700 koní, dále KAMENEC, klášterní kostel svaté Anny, radnice, gotický mariánský kostel, středověké opevněná vesnice PANŠICY-KUKOW (Panschwitz-Kuckau), gotický cihlový klášter St. Marienstern, barokní kašna s českým lvem, SWINARNJA (Schweinerden) s hrázděnými domy, kaple sv. Ludmily, případně na závěr BUDYŠÍN, velikonoční atmosféra a barevné kraslice - odjezd do Prahy a návrat do 23 h CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuálních podmínek o slavnostech. Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací. Nelze je proto nikdy zaručit na 100 % v daném termínu a uvedené podobě.

Fotogalerie