Německo - Velký okruh Německem 

Dejte vědět svým přátelům:

od 15 990 Kč

PopisUbytování:

Ubytování: - 7x ubytování v hotelích (2lůžkové pokoje).

Program:

1. den:
odjezd z východních Čech v pozdních večerních hodinách.

2. den:
odjezd z Prahy těsně po půlnoci. Ráno zastávka v POSTUPIMI, prohlídka zámku SANSSOUCI (UNESCO) - letního sídla německých císařů. BERLÍN (UNESCO) - návštěva zajímavých míst německé metropole (třída Unter den Linden, Braniborská brána, Říšský sněm, Alexander Platz, Pergamonské muzeum aj.).

3. den:
SCHWERIN - město s malebnou polohou mezi jezery, pohádkovým ostrovním zámkem a jedinečně zachovalým historickým jádrem, jehož starobylé budovy přečkaly 2. sv. válku bez újmy. Schwerinu se též přezdívá „Florencie severu“, poněvadž se v minulosti stal Mekkou umělců. LÜBECK (UNESCO) - ve středověku nejvýznamnější město na Baltu. Po 2. sv. válce bylo pěkně obnoveno. Upoutá zde velké množství cihlových staveb (průčelí domů, radnice, brány, kostely aj.), přitahující obdivovatele tzv. cihlové gotiky. TRAVEMÜNDE - výletní místo na pobřeží Lübeckého zálivu s plážemi, kasiny a restauracemi.

4. den:
HAMBURG - město různých stavebních slohů. Historické centrum obklopené parky, vykřičená čtvrť Sankt Pauli. BRÉMY (UNESCO) - centru Brém vévodí staré jádro s velkolepým románským dómem a radnicí s renesančním průčelím. Náměstí Marktplatz s pěknými štítovými domy.

5. den:
CÁCHY (UNESCO) - město korunovace římských císařů a německých králů. Dóm s trůnem Karla I. Velikého a osmiúhlou dvoupatrovou kaplí je nejvýznamnější stavbou z karolínského období. Dále ve městě můžeme vidět gotickou radnici, lázeňský park, kolonádu aj. KOLÍN NAD RÝNEM (UNESCO) - město se může pochlubit nejslavnější gotickou stavbou v Německu - ohromným Dómem. Dále množstvím dochovaných románských kostelů, malebnými domy na Fischmarktu, radnicí, velkým výstavištěm, muzei a dalšími zajímavostmi.

6. den:
romantické ÚDOLÍ MOSELY - ELTZ - zde se nachází jeden z nejkrásnějších pohádkových hradů v Evropě, množství věží a věžiček a romantické výhledy dolů do údolí Eltz. BERNKASTEL - městečko s unikátním souborem hrázděných domů obklopené proslulými vinicemi. TREVÍR - jedno z nejkrásnějších německých měst s řadou památek z římské doby (např. monumentální brána) i dob pozdějších.

7. den:
PORÝNÍ: Možnost plavby lodí z KOBLENZE, města malebně položeného na soutoku Mosely a Rýna, po Rýnu. Z paluby lodi budete moci obdivovat krásné údolí s terasovitými svahy, na kterých se rozkládají vinice a malebné vesničky. Celému údolí Rýna (UNESCO) dominují romantické mohutné hrady, např. zámek Stolzenfels, hrady Rheinfels, „Kočka“ a „Myš“. Lodí také připlujete k proslulé skále Lorelai, kde se zrodila slavná legenda o krásné dívce s čarokrásným hlasem. Na závěr dne prohlídka MOHUČE, arcibiskupského města na soutoku Rýna a Mohanu s proslulým dómem sv. Martina, přední stavby v německém románském stylu.

8. den:
HEIDELBERG - patří k nejkrásnějším německým městům. V 18. století byl vybudován v barokním slohu. Z impozantního starého mostu je krásný výhled na Heidelberský zámek, který dominuje městu. BADEN - BADEN - elegantní lázeňské středisko s kolonádou, parky, novými lázněmi i zříceninami římských lázní.

9. den:
zámek LUDWIGSBURG je situován v blízkosti Stuttgartu a přezdívá se mu „švábské Versailles“. K procházkám zde lákají malebné zahrady s romantickým zámečkem, barokní park a ovocná zahrada. REGENSBURG - významné historické město, jehož Dóm je nejvýznamnější gotická sakrální stavba v Bavorsku. Prohlídka malebného centra s řadou gotických i renesančních městských domů, kostelů a muzeí. Příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách.

Fotogalerie