Hrady, katedrály a města Mosely a Porýní s lodí 2021 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 7 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD a barem na teplé a studené nápoje za koruny.Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.Svoz z Brna, Hradce Králové, Pardubic může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy v 6:00 (dále Beroun, Plzeň; svozy od 6 osob: za 300 Kč Hradec Králové a Pardubic, za 400 Kč Brno), kurfiřtské sídlo MOHUČ (Mainz), původně římské město, metropole spolkové země Porýní-Falc, rodiště Johanna Gutenberga, největší klenot Mohuče - Kaiserdom, arcibiskupský dóm z 11.-15. st., náměstí Markt, kostel sv. Štěpána s Chagallovými okny, nebo ochutnávka vína a cibulových koláčů (vinobraní), atmosféra nábřeží Rýna, moderní radnice, ubytování

2.den
2. den: den pro údolí Mosely s překrásnou přírodou a spoustou památek, TREVÍR (Trier, UNESCO), město Římanů a porýnských arcibiskupů, římské památky: brána Porta Nigra ze 2.st., pozůstatky římských lázní, Konstantinova bazilika, středověké památky - románský dóm a gotický kostel Liebfrauenkirche, kostel sv. Matyáše, křížová chodba, kurfiřtský palác, muzeum antiky, rodný dům Karla Marxe, ochutnávka místních vín, atmosféra ulic, přejezd údolím Mosely s četnými meandry a prudkými svahy s vinicemi do vinařského města BERNKASTEL-KUES, hrázděné domy, zřícenina hradu Metternich, procházka kolem vinic, vinařské městečko COCHEM, uličky, turistika k vyhlídce na hrad Reichsburg nebo čas na večeři, možnost ochutnávky výborných moselských vín nebo procházka k vyhlídce

3.den
3. den: den pro údolí Rýna - proslulá krajina obdivovaná cestovateli a básníky, nyní na seznamu UNESCO, prohlídka hradu Marksburg vysoko nad řekou - jediný hrad v kraji, který nebyl nikdy zničen, KOBLENZ na soutoku Rýna s Moselou (Deutsches Eck), oblíbené sídlo trevírských arcibiskupů, bazilika sv. Kastora, vyhlídky na velký zámecký komplex naproti, přejezd po břehu Rýna překrásnou krajinou pod hrady Sterrenberg a Liebenstein (tzv. nepřátelští bratři) do městečka SANKT GOAR s mohutným hradem Rheinfels, výhled na protější stranu na hrady Katz a Maus, fakult. plavba lodí po nejkrásnějším úseku Rýna (krajina zapsaná na UNESCO) pod dalšími hrady, vinicemi a skalami, okolo ostrovní pevnosti Pfalzgrafenstein a legendární skály Lorelei do městečka BACHARACH, starobylé uličky pod hradem Stahleck, fakultativně ochutnávka rýnských vín u místního vinaře a nákup, fakultativně večeře, návrat na ubytování

4.den
4. den: WORMS, jedno z nejstarších německých měst, legendární středisko království Burgundů (Píseň o Nibelunzích), ve středověku sídlo říšského sněmu, mohutný císařský dóm St. Peter a další kostely z 11. - 12.- století, staaá židovská čtvrť s nejstarším židovským hřbitovem v Evropě, ŠPÝR (Speyer), románský dóm (UNESCO) - největší v Evropě, hroby císařů, od 13. do 18.st. byl Špýr svobodným říšským městem, kde se konal říšský sněm, císařský sál, krypta z věže Rýn, na náměstí Domnapf - kamenná mísa naplňovaná vždy při volbě biskupa novým vínem pro získání oveček, návrat do Prahy večer do půlnoci CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí.

Fotogalerie