Adventní Pasov a lázně Bad Füssing 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 3 590 Kč

PopisUbytování:

Doprava - klimatizovaným zájezdovým autobusem s DVD, možnost občerstvení

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy v 6 hodin, cesta do Bavorska, PASOV, starobylé kulturní město ve vánočním rouchu, barokní dóm sv. Štěpána, největší varhany na světě, zbytky opevnění, pozdně gotická radnice, pohled na Dolní a Horní hrad, výstava skla a porcelánu, vánoční trhy s typickou bavorskou atmosférou a bavorskými klobáskami

2.den
2. den: den v termálních lázních BAD FÜSSING, na 80 vnitřních a venkovních termálních bazénů:Lázně 1 - Therme I.: 12 různých venkovních i vnitřních bazénů s různou teplotou (29-42°C), masážními tryskami, sirné lázně, saunový svět, masáže Lázně 2 – Therme II. (Europa Therme): 120 m dlouhý kanál se silným proudem s proměnlivou rychlostí, 5 vnitřních termálních bazénů, sirné lázně, 10 venkovních termálních bazénů, 40 masážních vodních lehátek, 4 bazénky s masážními tryskami, saunový svět, léčebné služby, masáže, restaurace, bar a kavárna Lázně 3 - Johannesbad: 13 vnějších a vnitřních bazénů - sirný bazén, vulkánový vířivý bazén, bazén s mořskými vlnami, hypertermální bázén (léčení revma, 39°C), plavecký bazén s chladnější vodou (24-30°C), Kneippův studený bazének (lázeň nohou), saunový svět, masáže, restaurace; variantně s průvodcem , adventní městečko ALTÖTTING - nejnavštěvovanější poutní místo Bavorska, Jeruzalémské panorama, adventní trhy a BURGHAUSEN s nejdelším hradem Německa na strmém ostrohu nad říčkou Salicí a jezerem Wohrsee, překrásná atmosféra adventních trhů, na závěr ještě koupel v termálních lázních Bad Füssing - Europa Therme (cca 2-2 a půl hodiny) a společně návrat do Prahy před půlnocí CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám v lázních a adventních místech. V případě velkých omezení v lázních kvůli pandemii se lázně vynechávají a platí varianta Altöting, a Burghausen.

Fotogalerie