Adventní Konigstein ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 4 491 Kč

Popis

Návštěva hradu Königstein, největší někdejší vojenská pevnost a hrad v Evropě. Byl postaven před více jak 400 lety, možnost prohlídky. Koná se zde historicko - romantický adventní trh zvaný Zimní pohádka, který patří k nejkrásnějším adventním zážitkům v Německu. Trh je plný zdobených středověkých stánků místních řemeslníků, jesličky s živými zvířaty, 250 ozdobených vánočních stromků. Snadným přístupem skalním výtahem se dostanete k adventnímu kalendáři v pevnosti, který je s délkou 112 metrů nejdelším adventním kalendářem na světě. V areálu hradu se nachází 2. nejhlubší studna v Evropě 152,5 m, nejstarší stavbou areálu je dochovaná kaple z konce 12.stol. Hrad se vypíná do výše 240 m. nad úrovní Labe.

Pro ty z Vás, kteří si oblíbili jedinečné pohledy na okolní krajinu z paluby lodi a chtějí poznat nová místa, jsme připravili novinku – plavbu lodí do Konigsteinu. Čeká Vás plavba labským kaňonem z Děčína kolem majestátně se tyčících skal českosaského Švýcarska, zastavujeme pod pevností Königstein. Nemusíte se obávat chladu na lodi - loď je vytápěná. Cestou z Děčína do Konigsteinu bude podávána polévka s pečivem a na zpáteční cestě 2. chod  (hlavní jídlo). V den příjezdu bude zákusek a káva/čaj.

Cestou zpět se také budete moci zúčastnit pečení perníčků, které si pak můžete sníst nebo odnést s sebou.

Pro vyhledání správné ceny zájezdu si rozklikněte "kalkulačku" vedle CeníkuUbytování:

Poloha -

Návštěva hradu Königstein, největší někdejší vojenská pevnost a hrad v Evropě. Byl postaven před více jak 400 lety, možnost prohlídky. Koná se zde historicko - romantický adventní trh zvaný Zimní pohádka, který patří k nejkrásnějším adventním zážitkům v Německu. Trh je plný zdobených středověkých stánků místních řemeslníků, jesličky s živými zvířaty, 250 ozdobených vánočních stromků. Snadným přístupem skalním výtahem se dostanete k adventnímu kalendáři v pevnosti, který je s délkou 112 metrů nejdelším adventním kalendářem na světě. V areálu hradu se nachází 2. nejhlubší studna v Evropě 152,5 m, nejstarší stavbou areálu je dochovaná kaple z konce 12.stol. Hrad se vypíná do výše 240 m. nad úrovní Labe.

Pro ty z Vás, kteří si oblíbili jedinečné pohledy na okolní krajinu z paluby lodi a chtějí poznat nová místa, jsme připravili novinku – plavbu lodí do Konigsteinu. Čeká Vás plavba labským kaňonem z Děčína kolem majestátně se tyčících skal českosaského Švýcarska, zastavujeme pod pevností Königstein. Nemusíte se obávat chladu na lodi - loď je vytápěná. Cestou z Děčína do Konigsteinu bude podávána polévka s pečivem a na zpáteční cestě 2. chod  (hlavní jídlo). V den příjezdu bude zákusek a káva/čaj.

Cestou zpět se také budete moci zúčastnit pečení perníčků, které si pak můžete sníst nebo odnést s sebou.

Pro vyhledání správné ceny zájezdu si rozklikněte "kalkulačku" vedle Ceníku

Ubytování -

Hotel U Pekaře*** v Děčíně. Hotel má recepci, restauraci, parkoviště, klimatizaci/topení, venkovní restauraci.

Stravování -

2x snídaně, 1x oběd, zákusek a káva

Cena zahrnuje -

Jízdné z Hranic na Mor., event. z Ostravy do Děčína a zpět, lodní přeprava z Děčína do Konigstein a zpět, 2 noclehy a snídaně, 1x oběd, 1x zákusek a káva, vedoucí zájezdu, zákonnné pojištění CK, DPH, příspěvek do Garančního fondu

Cena nezahrnuje -

Ostatní strava, nástup ve vzdálenějších stanicích, kapesné, vstupy a vše co není psáno "cena zahrnuje" 

Program -

1.den odjezd z Hranic n.M. v ranních hodinách, přestup v Praze, příjezd do Děčína v 13,50 hod., uložení zavazadel v hotelu, prohlídka města, v podvečer zákusek a káva/čaj, fakultativně večeře, nocleh

2.den po snídani odplutí lodí do Konisteinu, návštěva jednoho z nejkrásnějších trhů v Německu "Zimní pohádka" se živým Betlémem, spoustou krámků, pečené klobásy, punč atd. V neposlední řadě také možnost prohlídky pevnosti. Cestou do Konigsteinu dostanete polévku a pečivo, při cestě zpět hlavní jídlo. Příjezd zpět do Děčína v 18,30 hod., nocleh

3.den po snídani volný program, navštívit můžete místní předvánoční trhy v Děčíně, opuštění pokojů v 11 hod., fakultativně možný oběd v nádražní restauraci, odjezd vlakem kolem 14. hod., příjezd do Hranice n.M.19.15 hod., do dalších stanic dle JŘ ČD.

Slevy a poznámky -

Sleva First minute, pro děti do 15 let, pro mládežníky s průkazem ISIC apod. viz tabulka, sleva pro důchodce 65+. Pokud se nenaplní některý z turnusů, bude pořádán pouze jeden turnus, klientům bude změna turnusu nabídnuta.

 

Cestovní pojištění -

Kromě zákonného pojištění platí cestovní kanceláře také poplatek do Garančního fondu Ministerstva pro místní rozvoj. Naše CK platí garanci do výše 1 250 000 Kč. Viz: Doklady CK - Zákonné pojištění CK

Číslo poj. smlouvy: 11-63727: kontakt na Europ Assistance: +420 2 9633 9644.

V ceně zájezdu je povinné pojištění cestovní kanceláře ze zákona 159/99 sb.
V ceně není cestovní zdravotní pojištění. CK Halmatour nabízí svým klientům 2 typy pojištění za příplatek: komplexní pojištění Typ A30, A60, A90, nebo pojištění zdravotní a storno zájezdu Typ B (pro Evropu a Středomoří). Jedná se o pojištění UNION pojišťovny, balíček služeb Komplexní pojištění zahrnuje:

- pojištění léčebných výloh v zahraničí: vzniklé náklady na léky, úraz, repatriace, onemocnění, ošetření a hospitalizaci až do výše 7.000.000 Kč - pojištění asistenčních služeb do výše - bez limitu

dále obsahuje: ubytování spolucestující blízké osoby, náklady na cestu a ubytování blízké osoby, pojištění storno při zrušení cesty ze zdravotních důvodů: do výše max. 80 % z ceny zájezdu, nebo ze složené zálohy na zájezd, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu v zahraničí, pojištění zavazadel (při překonání překážky)

limity viz web stránky: www.halmatour.cz - Doklady - Rozsah a plnění cestovního pojištění -

1 pojištění Typ B pojištění pro Evropu a Středomoří,

2 - pojištění Typ C, pouze na 2 dny

3 - pojištění Typ A30, A60, A90 

Fotogalerie