Mongolsko - Po stopách Čingischána až do pouště Gobi 

Dejte vědět svým přátelům:

od 64 990 Kč

Popis


Program:

1. den:
odlet z Prahy do Ulánbátaru.

2. den:
prohlídku mongolské metropole ULÁNBÁTARU zahájíme na ČINGISCHÁNOVĚ NÁMĚSTÍ s budovou PARLAMENTU, opery a několika muzey. Pak navštívíme chrám ČOIDŽIN LAMA, Zelený palác BOGD CHÁNA s přilehlým klášterem a klášterní komplex GANDANTEGČINLEN. Dvě noci budeme spát v metropoli v hotelu.

3. den:
v dopoledních hodinách vyrazíme na výlet do rozsáhlého areálu buddhistického kláštera MANDŽIR na úpatí pohoří BOGDCHÁN ÚL. Při návratu do metropole se ještě zastavíme u památníku DZAISAN s panoramatickým výhledem na ULÁNBÁTAR a také u nedaleké Buddhovy sochy.

4. den:
opustíme mongolskou metropoli a zamíříme na sever směrem k ruským hranicím. Ve městě DULÁNCHÁN navštívíme slavnou továrnu na výrobu luků a šípů, přesuneme se do DARCHANU, kde si prohlédneme klášter CHARÁGÍN, případně i místní muzeum. Ubytujeme se ve zdejším hotelu.

5. den:
prohlídka kláštera AMARBAJSGALANT, jednoho z nejkrásnějších a největších buddhisticých klášterů v Mongolsku. Na nocleh přejedeme do hornického města ERDENET. Toto třetí největší mongolské město si prohlédneme včetně noční atrakce zpívající barevné fontány.

6. den:
dopoledne se přesuneme k vyhaslým sopkám URAN TOGÚ ÚL nedaleko města BULGAN, dále k jednomu z JELENÍCH KAMENŮ a přímo ve městě BULGAN navštívíme nedávno obnovený buddhistický klášter DAŠČOINCHORLON. V Bulganu budeme také nocovat.

7. den:
ráno vyrazíme z Bulganu na jih. Projedeme úchvatnou krajinou ÚDOLÍM ŘEKY ORCHON (UNESCO) a oblastí pohoří BÜRGET ÚL. Nocovat budeme v jurtách u jezera ÖGIJNÚR.

8. den:
ve městě CHARCHORIN navštívíme klášter ERDENE ZÚ, nejstarší mongolský buddhistický klášter s mnoha chrámy, muzeem a zlatou stúpou. Přesuneme se k nedalekým vykopávkám města KARAKORUM, kdysi hlavního města Čingischánovy velké říše. Cestou do CHUDŽERTU si prohlédneme ještě klášter ŠANCH.

9. den:
budeme projíždět magickou scenérií řeky ORCHON, zastavíme se u ORCHONSKÝCH VODOPÁDŮ vytvořených vulkanickou činností (zemětřesením) a podnikneme turistickou procházku v ORCHONSKÉM ÚDOLÍ. Nocleh v hotelu ve městě AJVARCHÉR.

10. den:
dopoledne si prohlédneme ARVAJCHÉR. Po návštěvě kláštera GANDAN MUNCAGLAN a MUZEA DZANABAZARA, prvního buddhistického duchovního vůdce v Mongolsku, přejedeme k pásmu písečných dun MONGOL ELS.

11. den:
budeme pokračovat v přejezdu nádhernou krajinou s mnoha fotografickými zastávkami až do ULÁNBÁTÁRU.

12. den:
v ranních hodinách vyrazíme směrem na východ od hlavního města do národního parku GORCHI TERELDŽ, jedné z nejnavštěvovanějších přírodních rezervací v Mongolsku, kde si prohlédneme působivou ŽELVÍ SKÁLU, skalní útvar MUŽE ČTOUCÍHO KNIHU a horský klášter ARJAPALA s meditačním střediskem. Nocovat budeme v jurtách.

13. den:
dopoledne turistická procházka mezi skalními útvary v národním parku GORCHI TERELDŽ, případně pro zájemce zajistíme projížďky na koních. Odpoledne se ještě zastavíme u monumentální sochy ČINGISCHÁNA na trase do městečka ERDENE a večer se vrátíme do Ulánbátáru.

14. den:
přelet do střediska DALANDZADGAD v poušti GOBI, kde budeme spát tři noci v hotelu. První výlet v oblasti bude do SOUTĚSKY JOLÍN AM (Orlosupí soutěska) se strmými skalisky bránícím pronikání slunečních paprsků. Nedaleko navštívíme i muzeum Orlosupí soutěsky.

15. den:
další atrakcí v poušti GOBI bude celodenní výlet terénními auty do lokality CHONGORYN ELS (Zpívající písečné duny). Zde se pokocháme dunami, které při větru mění svůj tvar, vydávají zvuk podobný zpěvu a během dne také mění i různé odstíny žlutobílé barvy.

16. den:
třetí výlet v poušti GOBI podnikneme k magickým PLANOUCÍM ÚTESŮM, v paleontologické lokalitě BAJANDZAG, kde byly v roce 1922 objeveny dinosauří vejce a dinosauří kosti. Po příjemném celodenním výletu se vrátíme zpět na hotel.

17. den:
z DALANDZADGADU přeletíme zpět do ULÁNBÁTÁRU. Ve večerních anebo ranních hodinách následujícího dne odlet do Prahy.

18. den:
návrat do Prahy.

Fotogalerie