Mexiko – země tajuplných pyramid ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 75 990 Kč

Popis

Mexiko útočí na smysly návštěvníků zvuky, barvami, chutěmi, vůněmi a unikátní směsí kultur a krajin. Kultury Aztéků, Mayů, Olméků a Toltéků nás budou provázet všude. Atmosféra tisícileté historie se bude mísit s kouzlem koloniálních městeček a s ruchem moderních metropolí. Tato země kontrastů nám nabídne horské masívy pokryté sněhovou čepicí, rozžhavené pouštní písky, ve kterých přežívají pouze kaktusy, i nádherné dlouhé písečné pláže, které omývají průzračné vody oceánu. Takže nasaďte sombrero, dejte si tequilu a vyrážíme na jízdu Mexikem.

Program:

1. den
Odlet z Prahy, let s jedním přestupem do Mexico City. Nocleh.

2. den
Prohlídka Mexico City s jeho poklady přírody, kultury, umění a historie – náměstí Zocalo, kde najdete Národní palác, katedrálu, palác krásných umění dále latinsko americká věž – mrakodrap, který přestál zemětřesení 1985. Rezidenční část města – park Chapultepec. Přejezd do Puebly – starého koloniálního města, gurmánského hlavního města Mexika. Navštívíme Indiány krásně malovaný chrám Santa Maria Tonanzitla, krásnou kapli del Rosario, katedrálu, Hlavní náměstí a historické centrum. Nocleh.

3. den
Guadalupe – slavné poutní místo zasvěcené patronce Mexika – Panně Marii Guadalupské na vrchu Tepeyac. Další vrchol dne znamená návštěva severní části města, kde vystoupíte na obrovské pyramidy Slunce a Měsíce v tajemné lokalitě Teotihuacán (UNESCO), shlédnete „Cestu mrtvých“ a budete ohromeni chrámem Quetzalcoatla. Teotihuacán znamená „město Bohů“ nebo „kde se lidé stávají bohy“ v jazyce Nahuatl. Pokračování do Poza Ricy. Nocleh.

4. den
Navštívíme archeologickou lokalitu El Tajin – uvidíte ceremoniální centrum Totonacké kultury – hlavními památkami jsou Pyramida s nikami, rituální Nádvoří her aj. a překvapí vás „létající indiáni“. Poté pojedeme podél pobřeží zálivu do přístavu Veracruz, hlavního města stejnojmenného státu. Navštívíme pevnost – vězení San Juan de Ulúa, postavenou jako ostrov v přístavu, zbytek opevnění – bastion Baluarte de Santiago, El Faro aj. Večer můžete navštívit představení folklórních tanců na Zócalu. Nocleh.

5. den
Zelenou krajinou zálivu přejedeme do krásného státu Chiapas k řece Grijalva. Lodí budeme objevovat fantastický kaňon Sumidero s výškou více než 1000 m a délkou 30 km, až uvidíte slavný vánoční stromek. Poté pojedeme do San Cristóbal de las Casas. Nocleh.

6. den
Prohlídka města San Cristóbal de las Casas – krásného koloniálního „hlavního města indiánského Mexika“ s jeho úzkými uličkami a španělskými rezidencemi, které nás vrací do koloniálních časů. Navštívíme kostel Santo Domingo, malebný indiánský trh před ním a muzeum jantaru. Poté navštívíme typická indiánská městečka San Juan Chamula a Zinacantán, plná indiánů v tradičních krojích, kteří sem přicházejí na trhy prodávat i nakupovat. Návrat na nocleh, večer si můžeme užít v kouzelných ulicích Cristóbalu.

7. den
Nejprve navštívíme kaskádovité travertinové vodopády Agua Azul, a potom nás čeká magické pralesní království – fantastická archeologická mayská lokalita Palenque (UNESCO). Projdete se náměstími, kde kráčeli Mayové, uvidíte chrám Nápisů, který ukrývá hrobku krále Pakala, Palác a severní skupinu chrámů, odkud se vám otevře nezapomenutelný výhled do okolí. Nocleh.

8. den
Časně ráno vyrazíme do Campeche (UNESCO) – procházka historickým středem města chráněného pevností a hradbami postavenými na obranu proti útokům pirátů. Pokračujeme do klasického mayského města Uxmalu (UNESCO) s „Kouzelníkovou pyramidou“ korunovanou chrámem na vrcholu, odkud můžete sledovat celou úchvatnou lokalitu, s palácem a „nádvořím jeptišek“. Večer budeme mít možnost navštívit světelnou a zvukovou show v této působivé archeologické zóně. Nocleh.

9. den
Zahájíme krátkou prohlídkou „bílého města“ – krásné Meridy, hlavního města státu Yucatan, města s mayskými kořeny, nádhernými koloniálními stavbami a krásou architektury 19. stol. Poté nás čeká jeden z vrcholů zájezdu Chichen Itza (UNESCO) – nejnavštěvovanější archeologická lokalita s mohutnou devítistupňovou pyramidou Kukulcan nazývanou také El Castillo, posvátnou propastí „cenote“, observatoří a dalšími monumenty. Pokračování do Cancúnu. Nocleh.

10. den
Cancún – volný den, odpočinek, koupání. Nocleh.

11. den
Cancún – volný den, odpočinek, koupání na bílých plážích Karibiku. Nocleh.

12. den
Odlet zpět dle letového řádu.

13. den
Přílet do Prahy.

Fotogalerie