Maroko - velký okruh zemí plnou kontrastů 

Dejte vědět svým přátelům:

od 46 990 Kč

Popis


Poloha:

Maroko bylo, díky své jedinečné poloze, odjakživa dejištěm přírodních i kulturních střetů. Jeho vysoké hory, které přetínají celou zem na dvě poloviny, jsou na životní podmínky díky mrazu a větru stejně drsné jako rozlehlé pouštní oblasti na jihu, jež sužuje vedro a sucho. Maroko proslulo nejen krásou horských stítů, údolí a vodopádů v protikladu k písečným dunám a strmým kaňónům. Je také místem vzkvétající islámské kultury a vzdělanosti, která ovlivnila celou jižní evropu a naopak převzala mnoho obyčejů z Evropy, jež byli do té doby muslimům cizí. Toto království je po tisíciletí křižovatkou kultur. Maroko je vstupní branou Afriky, stejně jako mostem na starý evropský kontinent. Na tomto území se mísily vlivy koloniálního portugalského křesťanství a francouzské nadvlády, stejně jako kmenové zájmy divokých berberů a tmavých tuarégů. Jen zde uvidíte nejmodernější lyžařská střediska a o kus dál nejstarší fungující trh s velbloudy, solí a příběhy z pouště. Né náhodou je marocký král zároveň nejsvětějším představitelem náboženství i předsedou surfařského národního týmu.Navštěva Maroka, této úžasné země nutí k pohledu nejen na nádhernou přírodu okolo, ale také do vlastního nitra.

Program:

1. den:
přílet, přejezd do RABATU, nocleh.

2. den:
prohlídka RABATU (UNESCO) - vládní čtvrť hlavního města, průčelí královského paláce, tajuplná pevnost Chelláh, imperiální plato s věží HASSAN, pole sloupů zbylých po nedostavěné mešitě a mauzoleum posledních králů, pevnost Oudajů. Přejezd do města TANGER, jež byl díky své strategické poloze považován za symbolickou bránu Maroka a Afriky. Prohlédneme si opevněné staré město, které je známé i díky americkým beatnikům (J. Kerouac, A. Ginsberg, W. Borroughs), kteří zde pobývali.

3. den:
přejezd nejúrodnější marockou krajinou do TETOUANU (UNESCO) - kypící moderní velkoměsto, v něhož středu je zachovalá stará čtvrť - medina vystavěná maurskými a židovskými přesídlenci z Andalusie po jejich vyhnání křesťanskými králi. Dále návštěva CHEFCHAOUENU. Město ukryté pod pohořím RÍF s podobnou historií jako Tetouan. První cizinec sem směl až po roce 1920. Obě města byla součástí tzv. španělského Maroka. RÍF velmi prudce lemuje středomořské pobřeží a má dostatek srážek. Nejsou zde přístavy ani velká dostupnost z vnitrozemí. Místní kmeny žily z produkce kífu - konopí. Vláda sultánů ani Španělů sem nedosahovala.

4. den:
z hor se navracíme mírnou krajinou k antickému VOLUBILIS (UNESCO). Kdysi nejvzdálenější výspa římské říše, dodavatel oleje, obilnin a divoké zvěře. Prohlídka areálu. Odpoledne prohlídka dalšího z „královských měst“ MEKNÉSU (UNESCO). Pro svou 55 let trvající vládu město vybudoval na přelomu 17. a 18. století sultán Moulay Izmail. Navštívíme náměstí Place El Hedim s největší a nejkrásnější branou v Maroku Bab Mansour, královské stáje. Objedeme hliněné hradby města. Nocleh ve FÉZU (UNESCO).

5. den:
dopoledne prohlídka nejstarší části královského města z 8. století - FÉZU EL BALI s místním průvodcem. Tato medina je jednou z největších v arabském světě a tvoří ji 9000 uliček. Navštívíme medresu Bou Inania, pouze otevřenou branou nahlédneme na nádvoří nejdůležitější Kairouánské mešity, podobně nahlédneme do zaouie Moulaye Idrisse II. Je to hrobka zakladatele města. Projdeme trhy (souky) mnoha řemesel, také barvírny kůže. Odpoledne navštívíme další část města - Féz el Djid s průčelím královského paláce, židovským hřbitovem. Auty objedeme obě části okolo městských hradeb.

6. den:
velká cesta přes pohoří STŘEDNÍHO a VYSOKÉHO ATLASU do pouště. Zastávka v IFRANE - marocké Chamonix, zastavení v cedrových lesích Středního Atlasu a setkání s volně žijícími opičkami makaky, přejezd průsmyku COL DU ZAD (2 178 m n. m). Občerstvení v trhové obci ZEIDA s výhledy na masiv AYACHI (3 737 m n. m) již ve Vysokém Atlasu. Průjezd ovocnářským MIDÉLTEM v sedle TAGALM (1 907 m n. m.), překonáme výběžek hřebene Vysokého Atlasu. Přes tunel legionářů pokračujeme kaňonem řeky ZÍZ do pouštní krajiny TAFILTAT. Z města ERFOUD nebo RISSANI budeme převezeni do oázy na okraj písečné duny ERG CHEBBI.

7. den:
brzy ráno vycházka na dunu na východ slunce, možnost vyjížďky na velbloudech. Odjezd z pouště, v městě ERFOUD návštěva dílny na opracování onyxů, které se zde nalézají. Přejezd do města. Cestou spatříme sopouchy khétar - jámy, kterými byl přístup k podzemním kanálům, přivaděčům vody. V této oblasti jsou již vyschlé. Město TINERHIR, správní centrum oblasti a návštěva soutěsky TODRA. Říčka Todra zde prorazila skalní masiv o výšce stěn 300 metrů.

8. den:
projíždíme táhlým údolím mezi pohořím Vysoký Atlas na severu a na jižní straně JEBEL SARHRO a ANTIATLASEM. Této cestě se nazývá cesta tisíce kaseb - domorodých hliněných hradů. V městě BOUMALNE-DADÉS odbočíme proti proudu řeky Dadés velkolepou soutěskou této řeky. Erodované skalní útvary nad řečištěm připomínají obrovskou hromadu kostí, jiné mají zakulacený tvar a říkají jim mozek Atlasu. Smělou silnicí vyjedeme až nad okraj soutěsky. Návrat do BOUMALNE a pokračujeme po proudu řeky. V údolí uvidíme rozlehlé palmárie, kterým řeka dala život a v blízkosti města EL KELÁA jsou i růžová pole. Je zde továrna na výrobu růžového oleje. Cestu lemují obydlené a také již dávno rozpadlé kasby. Nejkrásnější jsou v oáze SKOURA. Řeka Dades je zachycena v přehradě EL MANSOUR EL DHABI a to se již blížíme k městu OUARZAZATWE. Na jeho okraji je veliký ksar - opevněná vesnice TAURÍRT, návštěva.

9. den:
míjíme filmové ateliéry ATLAS, kde bylo natočeno cca 50 filmů - Kleopatra, Lawrenc z Arábie, Troja, Honba za pokladem Nilu a další. Pro film Gladiátor byl vystavěn amfiteátr v obci AIT BENHADDOU, naší další zastávce. Je to nejkrásnější ksar - hrad. Čeká nás průsmyk TIZI-N-TICHKA (2 260 m n. m.) a dech beroucí sjezd do MARRAKÉŠE, posledního královského města. Město postavené z rudě zabarvené hlíny a kamene, obehnané rudě zbarvenou hradbou. Večeře lze velmi dobře pořídit na náměstí Jamáa el Fna. Je to úžasné prostranství. Celé dny zde nabízejí zábavu zaříkávači hadů, vykladači karet, tanečníci, hudebníci, zpěváci a majitelé opiček. Se setměním se večer co večer náměstí zaplní pojízdnými restauracemi, kam se sjíždí celé město povečeřet.

10. den:
zahrady Menara a celodenní výlet k nekrásnějším marockým vodopádům OUZOUD

11. den:
prohlídka pamětihodností MARRAKÉŠE - Sáadovské hrobky, rozvaliny paláce Badi, palác Bahia. Odpoledne medina, zahrady Majorelli.

12. den:
denní výlet z Marrakéše do IMLÍLU. Krátká procházka s vyhlídkami na nejvyšší horu Vysokého Atlasu JEBEL TOUBKAL.

13. den:
ranní přejezd k Atlantiku – město ESSAOUIRA (UNESCO). Přístavní město, dříve známé jako Mogador. Zde byl natočen film Orsona Wellse - Othelo. Pobřežím Atlantiku do bílého přístavního města EL-JADIDA (UNESCO). Prohlídka mediny a cisteren, kde byly natočeny části již zmíněného filmu Othelo.

14. den:
CASABLANCA - možnost prohlídky největší marocké mešity Hassana II., francouzská část Habbous, koloniální architektura prefektury, opuštěná katedrála Sacre Couer, poslední nákupy.

15. den:
odlet do ČR.

Fotogalerie