Malta, srdce Středomoří 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 26 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - letecky Praha - Malta - Praha, transfery do/z hotelu.Odlet ve večerních hodinách pravidelnou linkou Air Malta.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odlet z Prahy na Maltu, transfer do hotelu, ubytování v hotelu***

2.den
2. den: půldenní výlet po ostrově, chrám Hagar Qim, významná památka z doby kamenné, návštěva Jeskyně tmy Ghar Dalam (kosti zvířat z doby ledové), vesnice MARSAXLOKK, rybí trh, přístav s tradičními rybářskými loděmi, odpoledne individuální volno

3.den
3. den: individuální volno, oběd i večeře v hotelu

4.den
4. den: LA VALLETTA, hlavní město ostrova pod ochranou UNESCA, zahrady Baracca s překrásným výhledem na přístav, katedrála sv. Jana, palác velmistrů, sídlo maltského parlamentu a sídlo prezidenta, RABAT, předměstí MDINY, oběd v místní restauraci, Domus Romanae, jedna z hlavních památek Rabatu, pozůstatky starověké římské rezidence z 1. století před naším letopočtem, nádherné mozaiky, nádvoří obklopené sloupovím, další artefakty z období římské správy Malty, MDINA, bývalé hlavní město ostrova, katedrála sv. Pavla, z hradeb nádherný výhled na celý ostrov, zastávka na foto u úchvatných útesů Dingli (podle nejvýše položeného městečka na Maltě, výhledy na ostrov Filfla, večeře v hotelu

5.den
5. den: celodenní výlet na sousední ostrov Gozo, kdysi prý obývaný mýtickou nymfou Kalypsó, prehistorické chrámy Ggantija, procházky v oblasti Fungus Rock a tzv. Vnitrozemské moře, oběd v typické vesničce, návštěva hlavního města ostrova VICTORIA, místní citadela a katedrála, volno k nákupům, večeře v hotelu

6.den
6. den: celodenní výlet, návštěva Trojměstí - SENGLEA, COSPICUA a VITTORIOSA, SLIEMA,oběd v místní restauraci, projížďka na jachtě dvěma přírodními přístavy VALLETTY: Marsamxett Harbour a Grand Harbour, projížďka Sliemou po pobřežní promenádě

7.den
7. den: město MOSTA, dóm pany Marie, vesnička TA’QALI, výroba tradičních maltských výrobků (hrnce, sklo a stříbro), nákupy za výhledné ceny, vesnice ATTARD, zahrady San Anton u rezidence velmistra maltských rytířů, nyní rezidence prezidenta Malty, městečko BALZAN, kde žila známá česká herečka Adina Mandlová

8.den
8. den: individuální volno, transfer na letiště, odlet do ČR pravidelnou linkou Air Malta CK si vyhrazuje právo drobných úprav vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám v letecké dopravě.Pořadí jednotlivých dnů může být měněno dle situace na ostrově Malta a ročního období. První a poslední den závisí na letových časech, které letecké společnosti upravují během sezóny

Fotogalerie