Národní parky Makedonie a Ohridské “moře“ - hotel 

Dejte vědět svým přátelům:

od 14 490 Kč

Popis


Poloha:

Republika Makedonie (do OSN přijatá pod prozatímním názvem the former Yugoslav Republic of Macedonia, zkracováno jako FYROM — bývalá jugoslávská republika Makedonie) je stát ležící na Balkáně. Jeho sousedy jsou Kosovo, Srbsko, Bulharsko, Řecko a Albánie. Název i symboly státu navazují na historickou Makedonii, což se nelíbí Řecku, které obsahuje větší část tohoto území a také moderní Řekové mají historické, kulturní a také genetické spojení s antickými Makedonci.Makedonie je hornatý vnitrozemský stát v centrální části Balkánu, v citlivé oblasti, kde se střetávají etnické a politické zájmy Řecka, Jugoslávie, Bulharska a Albánie. Se starověkou říší Alexandra Makedonského má Makedonie. společné prakticky jen jméno. Makedonie je svou polohou předurčena stát se mostem mezi Řeckem a slovanským Balkánem.Zájezdy do dalších balkánských zemí: Zájezdy a dovolená Balkán .Albánie, Řecko, Makedonie, Srbsko, Kosovo, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, RumunskoA kdo by nechtěl na Balkán, nabízíme Ukrajinu nebo Bělorusko
Národní gastronomie Makedonie. Pljeskavica je pikantní placka z mletého masa - typické jídlo; oblíbené jsou jogurty a balkánský burek, teleška či ribja čorba (telecí nebo rybí polévka), skara (maso na roštu), mešana salata (míchaný zeleninový salát posypaný balkánským sýrem). Makedonci často konzumují ovoce, zeleninu, ryby a bílý chléb.V Makedoni se pije silná černá káva, silná piva, vína různé kvality a pálenka rakija či mastika.


Ubytování:

Ubytování: - 6x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu ve 2lůžkových pokojích a 1x v klášteru ve 2lůžkových pokojích.

Program:

1. den:
odjezd z ČR, noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko do Srbska a Makedonie.

2. den:
ráno příjezd do hlavního města Makedonie SKOPJE, prohlídka pevnosti, národního muzea, největší a nejstarší z 25 mešit města MUSTAFA PAŠI z 15. století, hodinové věže, procházka po osmanském kamenném mostě přes řeku Vardar, atmosféra největšího makedonského tržiště - Bitbazaru. Přejezd přes „albánské“ TETOVO s výjimečnou malovanou mešitou ŠARENA DŽAMIJA do NP Mavrovo. Ubytování v hotelu v NP Mavrovo.

3. den:
turistika v malebném NP MAVROVO. Pohořím Bistra s nesčetnými pastvinami s pasoucími se ovečkami až do vysoko položené pitoreskní „valašské“ vesničky GALIČNIK (1 400 m), odtud se vyšplháme na náhorní plato s úchvatnými výhledy přes údolí řeky Radika na nedostupnou příhraniční hradbu hor Korab a Dešat. Pro zájemce výstup na nejvyšší vrchol MEDENICA (2 169 m). Podvečerní koupel v jezeře MAVROVO. Nocleh ve stejném hotelu.

4. den:
přejezd k OHRIDSKÉMU „MOŘI“, jednomu z nejstarších jezer na naší planetě (spolu s Bajkalem, Titicacou a Tanganjikou). Obklopeno horami v průzračné čistotě, svět přírody beroucí dech i proslulým světoběžníkům. V minulosti byly jeho břehy centrem středověké vzdělanosti, patrně nejvýznamnější makedonský monastýr z 10. stol., proslulý klášter SV. NAUMA (žák Metodějův) s vlastní palírnou kořalky. Fakultativně vyjížďka loďkou k průzračným pramenům řeky ČERNÝ DRIM. Koupání v křišťálově čisté vodě unikátního jezera. Nocleh v hotelu (2 noci).

5. den:
perla UNESCO na břehu jezera - město OHRID. Starobylé město v dávnověku nazývané Lichnidos leží na římské obchodní cestě spojující Jaderské moře s Egejským, s dominantou monumentální pevnosti - sídlem cara Samuela se systémem 3 km dlouhých hradeb a strážních věží, později sídlo pravoslavných biskupů. Nejstarší ohridský kostel SVETI PANTELEJMON (přebudován na mešitu za nadvlády Osmanské říše, uloženy ostatky sv. Klimenta), antický amfiteátr starý cca 2 tisíce let s unikátně vytesanými jmény „abonentů“ na sedadlech. Odpolední koupel v Ohridském moři. Nocleh ve stejném hotelu.

6. den:
dopoledne turistika (cca 4 hod.) údolím NP GALIČICA, které je tvořeno stejnojmenným horským masivem tyčícím se nad východními břehy Ohridského jezera. Odpoledne krátká zastávka u jezera PRESPA. Vykopávky římského města HERACLEA LYNCESTIS na okraji BITOLY (krátká procházka) se skvěle dochovanými mozaikami, pravděpodobně založeno králem Filipem II. Makedonským. Nocleh v hotelu v NP PELISTER (2 noci).

7. den:
celodenní turistika NP PELISTER. NP se rozkládá v pohoří BABA a chrání nejvyšší partie těchto až 2 600 m vysokých hor. Čeká nás omamná vůně borovic a mystická kamenná „moře“. Výstup na nejvyšší vrchol pohoří PELISTER (2 600 m n. m.), alternativně na JORGOV KAMEN či vyhlídku pod vrcholem STIV. Nocleh ve stejném hotelu.

8. den:
na úpatí měsíční krajiny vyprahlých skal se rozkládá město PRILEP s orientálním centrem, nad ním se tyčí zřícenina pevnosti MARKOVI KULI zbudované mezi obrovskými balvany, hrad legendárního kralevice Marka, hrdiny rozsáhlých balkánských lidových písní. Turistika mystickou krajinou ke klášteru TRESKAVEC, stavby ze 13. století zbudované v kouzelném místě pod vrcholem hory ZLATOVRV (1 422 m) nebo výlet ke klášteru SV. ARCHANDĚLA a poté návštěva PRILEPU. Večer fakultativně možnost exkurze ve vinařském závodě v NEGOTINU. Nocleh v hotelu.

9. den:
poslední nákupy a odjezd v dopoledních hodinách, noční přejezd přes Srbsko, Maďarsko.

10. den:
příjezd do ČR.

Fotogalerie