Budapešť vlakem, památky, termální lázně i vánoční trhy 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 5 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - vlakem EuroCity. Vlak je vybaven restauračním vozem, vozem s připojením k internetu a vozem s přípojkou 230 V. Služba bezdrátového připojení k internetu je dostupná pouze ve vybraných vozech ČD. Z provozních důvodů může docházet ke změnám řazení vozů a připojení k internetu tak nemusí být dostupné v žádném z vozů soupravy. To samé platí i pro vozy s přípojkou 230 V.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd vlakem z Prahy časně ráno (Pardubice, Brno, Břeclav), před polednem příjezd do metropole Budapešť, MHD na hotel, ubytování v centru Pešti; BUDAPEŠŤ, prohlídka centra Pešti, chrám sv. Štěpána, parlament, náměstí Svobody, Szabadszág, v prosinci atmosféra svátečně vyzdobených ulic Pešti, adventní trhy, v květnu možnost večerní procházky a vrch Géllert či plavba lodí pod rozsvícenými budapešťskými mosty

2.den
2. den: PEŠŤ a její centrum, tržnice, Váci utca, slavná cukrárna a adventní trhy, nádherné adventní trhy Pešti, 1. metro na evropském kontinentu, Ondrassyho třída, Városliget a okolí náměstí Hrdinů, koupání v lázních Széchenyi, variantně návštěva galerie, ZOO, individuálně možnost divadla nebo Opery

3.den
3. den: BUDAPEŠŤ (UNESCO), hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác), výhledy na celé město, Dunaj a mosty, romantické adventní trhy čtvrti Buda, fakult. pravá maďarská palačinka na rozloučenou, výhled na budovu Parlamentu, odjezd, vlakem v podvečer, návrat do Prahy do 23h CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálnímu jízdnímu řádu.

Fotogalerie